TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xử phạt Công ty TNHH MTV Ngọc Vy 40 triệu đồng
14/06/2017 | 04:10  | cms-view-count: 20499

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn vừa ký Quyết định số 1003/QĐ-XPVPHC ngày 14/6/2017, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Ngọc Vy, tại địa chỉ thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông với số tiền phạt là 40 triệu đồng, đồng thời tịch thu báo cáo tài chính lập không đúng quy định của Công ty TNHH MTV Ngọc Vy.

Nguyên nhân, Công ty TNHH MTV Ngọc Vy đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính "lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán" quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 10 Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

H.N