TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2018
24/08/2018 | 07:27  | cms-view-count: 4022

Ngày 23/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2018.

Toàn cảnh hội nghị tại đầu cầu Văn phòng UBND tỉnh

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong tháng 8, thời tiết mưa nhiều nên ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là hoạt động sản xuất nông nghiệp và xây dựng cơ bản trên toàn tỉnh. Tuy nhiên, tổng diện tích gieo trồng vụ Hè Thu 2018 tăng so với cùng kỳ (đạt 72.333 ha/KH 69.763 ha, đạt 104% KH, 107% so với cùng kỳ). Tình hình phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm ổn định và đều tăng đàn so với cùng kỳ năm 2017, các loại dịch bệnh nguy hiểm như tai xanh ở lợn, cúm gia cầm, lở mồm long móng ở gia súc, dịch bệnh thuỷ sản không xảy ra trên địa bàn. 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 ước giảm 0,67% so với tháng trước và tăng 13,08% so với tháng cùng kỳ; lũy kế ước tăng 9,89% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 8 dự kiến đạt 110 triệu USD; lũy kế 8 tháng đạt 748 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, đạt 75% kế hoạch. Kim ngạch nhập khẩu tháng 8 dự kiến đạt 38 triệu USD; lũy kế 8 tháng đạt 200 triệu USD, tăng 65% so với cùng kỳ, đạt 154% kế hoạch. Tổng lượt khách du lịch đến Đắk Nông tháng 8 ước đạt 21,5 ngàn lượt khách, lũy kế ước đạt 209,8 ngàn lượt khách, tăng 11% so với cùng kỳ. Tổng thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 8 ước đạt 126 tỷ đồng, lũy kế ước đạt 1.556 tỷ đồng, đạt 78% dự toán địa phương giao. Chi ngân sách địa phương đạt 452 tỷ đồng, lũy kế ước đạt 3.373 tỷ đồng, đạt 52% dự toán địa phương giao.

Tổng diện tích rừng đã trồng là 988,9 ha, đạt 53,9% kế hoạch; trong đó trồng rừng tập trung đạt 788,2 ha, trồng rừng thay thế đạt 197,7 ha. Số vụ vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản được phát hiện và lập biên bản xử lý  và số vụ phá rừng trái pháp luật trong tháng giảm so với cùng kỳ. 

Thị trường hàng hoá trên địa bàn tỉnh sôi động hơn do chuẩn bị bước vào năm học mới nên sức mua tăng so với tháng trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.090 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 8.782 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 60% kế hoạch. An sinh xã hội được đảm bảo, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được duy trì, giải quyết việc làm được đẩy mạnh. Tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản được duy trì ổn định. 

Đồng chí Lưu Văn Trung, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2018 và Báo cáo tình hình thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước.  

Tại Hội nghị, các Sở, Ban, ngành đã báo cáo một số nội dung như: tình hình thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; Tình hình xây dựng, phê duyệt phương án sử dụng đất trong công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; Tiến độ, kết quả công tác trồng rừng năm 2018 và giải pháp hoàn thành kế hoạch trồng rừng; Các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, vượt cấp còn tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Qua đó, các Sở, Ban, ngành, địa phương đã thảo luận, nêu những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc cũng như tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn liên quan đến vấn đề báo cáo nêu trên. 

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Bốn nhấn mạnh: Tháng 9 là tháng cuối cùng để phấn đấu hoàn thành tương đối các chỉ tiêu trong 9 tháng đầu năm, làm nền tảng để hoàn thành kế hoạch năm 2018. Do đó, đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện hoàn thành các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng năm 2018, rà soát diện tích trồng rừng năm 2019; Thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo đúng kế hoạch đề ra; Tập trung thực hiện các biện pháp tăng thu ngân sách, đảm bảo thu đạt dự toán. Thực hành tiết kiệm chi ngân sách, chống lãng phí trong sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, chi hành chính và các lĩnh vực khác. Ngành giáo dục tập trung tổ chức tốt ngày "Toàn dân đưa trẻ đến trường", tổ chức lễ Khai giảng năm học mới với tinh thần trang trọng, tiết kiệm. Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi đầu năm học đảm bảo đúng quy định.


Song Nguyên