TIN TỨC - SỰ KIỆN

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát thực hiện các dự án ổn định dân cư tại Chi cục Phát triển nông thôn
13/09/2018 | 08:16  | cms-view-count: 3169

Buổi giám sát được tổ chức vào ngày 12/9, do đồng chí Lê Kim Huy - UVTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dẫn đầu.

Theo báo cáo của Chi cục Phát triển nông thôn, từ năm 2005 đến nay, toàn tỉnh đã lập và triển khai thực hiện 16 dự án đầu tư, với tổng nguồn vốn phê duyệt trên 1.530 tỷ đồng nhằm bố trí, sắp xếp cho 10.865 hộ. Trong đó, 4 dự án đã hoàn thành, sắp xếp ổn định cho 2.931 hộ dân.

Việc triển khai thưc hiện các dự án đầu tư và bố trí, sắp xếp dân cư vào các vùng dự án đã góp phần bảo đảm tình hình an ninh, trật tự, tạo điều kiện cho địa phương quản lý dân cư, hạn chế phá rừng, sử dụng tài nguyên đất đai ngày càng hợp lý.

Ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó trưởng Chi cục Phát triển nông thôn giải trình những khó khăn, hạn chế

Tuy nhiên, hiện nay toàn tỉnh có 11.511 hộ chưa được bố trí, sắp xếp ổn định. Trong đó, 7.121 hộ nằm trong các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt và đang triển khai thực hiện; 4.387 hộ đang sống rải rác trên diện tích đất lâm nghiệp thuộc các khu rừng sản xuất, rừng phòng hộ, cần quy hoạch bố trí. Toàn tỉnh còn 12 dự án đang đầu tư dở dang với tổng vốn phê duyệt là trên 1.436 tỷ đồng. Đối với dự án quy hoạch ổn định dân cư các xã biên giới hiện có 4 dự án với tổng kinh phí phê duyệt trên 847 tỷ đồng, bố trí cho 3.004 hộ nhưng, hiện nay mới chỉ bố trí được 199 hộ dân vào vùng dự án tập trung, với kinh phí trên 160 tỷ đồng.

Đồng chí Lê Kim Huy đề nghị Chi cục Phát triển nông thôn kết hợp với các địa phương tiếp tục triển khai các chỉ đạo của tỉnh về thực hiện các dự án

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Kim Huy khẳng định, mục tiêu của các dự án là ổn định dân di cư tự do, dân khu vực biên giới và vùng dân tộc thiểu số, góp phần bảo đảm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự. Vì vậy, các đơn vị liên quan cần tiếp tục thực hiện các quyết định của tỉnh về các dự án ổn định dân di cư tự do trên địa bàn. Chi cục Phát triển nông thôn cần chủ động tham mưu UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các cấp chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, giúp nhân dân hiểu được ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của các dự án, tạo sự đồng thuận cao. Chi cục phối hợp với các địa phương nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế trong triển khai các dự án.

Theo Đắk Nông Online