TIN TỨC - SỰ KIỆN

Triển khai dự án công nghệ thông tin, kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
02/10/2018 | 03:54  | cms-view-count: 1342

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 510/KH-UBND ngày 02/10/2018 về triển khai dự án công nghệ thông tin, kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Mục đích của Kế hoạch này là bảo đảm 100% các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn được cài đặt, sử dụng phần mềm quản lý hệ thống thuốc và kết nội mạng cung ứng thuốc; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc (nhà thuốc, quầy thuốc,tủ thuốc Trạm y tế xã, doanh nghiệp phân phối thuốc) bảo đảm truy xuất nguồn gốc thuốc, kiểm soát hạn dùng của thuốc, kiểm soát giá thuốc, quản lý chất lượng thuốc.

Theo đó, Kế hoạch này bao gồm có 3 nội dung, nhiệm vụ, cụ thể như sau: 

Trong tháng 9-10/2018: Viettel Đắk Nông phối hợp với Sở Y tế và Phòng Y tế các huyện, thị xã thực hiện khảo sát cơ sở hạ tầng mạng, tư vấn, lắp đặt đường truyền kết nối internet đảm bảo yêu cầu tối thiểu để sử dụng phần mềm ổn định tại các nhà thuốc, tại các quầy thuốc trên địa bàn tỉnh

Trong Quý IV năm 2018: Các cơ sở cung ứng thuốc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, đường truyền để cài đặt, sử dụng phần mềm. Theo đó, các nhà thuốc, quầy thuốc chuẩn bị một máy vi tính, một thuê bao internet, yêu cầu đường truyền internet ổn định, đảm bảo kết nối ổn định trong quá trình sử dụng. 

Từ quý IV năm 2018 đến hết Quý I năm 2019: Sở Y tế, Viettel Đắk Nông và các cơ sở cung ứng thuốc phối hợp thực hiện, đảm bảo tất cả nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc Trạm y tế xã phải được cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý thuốc; 100% các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh được tập huấn hướng dẫn sử dụng thành thạo phần mềm; các cơ sở bán lẻ thuốc được sử dụng thử phần mềm của Viettel Đắk Nông trong vòng 3 tháng. Viettel Đắk Nông có trách nhiệm cung cấp phần mềm và hướng dẫn sử dụng  cho các cơ sở bán lẻ thuốc. Trong đó, các cơ sở bán lẻ thuốc cớ thể sử dụng phần mềm của Viettel Đắk Nông hoặc một nhà cung cấp khác.

Để triển khai Kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu:

Sở Y tế: Làm đầu mối, phối hợp với các phòng chức năng của Sở, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch; Tổng hợp danh sách chi tiết các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn cung cấp cho Viettel Đắk Nông để khảo sát hạ tầng về công nghệ thông tin (đường truyền internet, máy tính…); Phổ biến nội dung của kế hoạch tới tất cả các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn.

UBND các huyện, thị xã: Chỉ đạo Phòng Y tế thực hiện phổ biến nội dung Kế hoạch tới tất cả các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn quản lý; Phối hợp với Viettel Đắk Nông thực hiện rà soát cơ sở hạ tầng mạng internet, máy tính…

UBND tỉnh cũng yêu cầu Viettel Đắk Nông: Cung cấp đường truyền internet, tốc độ tối thiểu 15Mbps, phần mềm quản lý thuốc tại các cơ sở bán lẻ, sử dụng tiện ích, hiệu quả và liên thông với các đơn vị quản lý; Tập huấn, đào tạo các cơ sở về phần mềm quản lý thuốc, bảo đảm 100% các cơ sở được hướng dẫn sử dụng thành thạo phần mềm.

Các cơ sở cung ứng thuốc: tự trang bị máy tính, lắp đặt đường truyền internet để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo triển khai đúng lộ trình; Tham gia nghiêm túc các buổi tập huấn do cơ quan chuyên môn tổ chức.

Huy Hoàng