TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Chí Thanh
03/10/2018 | 07:46  | cms-view-count: 2996

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 509/KH-UBND ngày 2/10/2018 về tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh.

Theo đó, Kế hoạch thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Chí Thanh gồm các nội dung sau:

Đối tượng dự thi:

Công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh Hiệu trưởngtrường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh giai đoạn 2015-2020;

Công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc công tác tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, có trình độ chuyên môn phù hợp với chức danh tuyển chọn; nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh thi tuyển và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển.

Công chức, viên chức nằm trong quy hoạch của chức danh Hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh giai đoạn 2015 - 2020, đủ điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm phải đăng ký dự thi; nếu không đăng ký dự thi thì không được đăng ký dự thi vào các chức danh khác và hàng năm khi rà soát danh sách quy hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo đưa ra khỏi danh sách quy hoạch; trừ các trường hợp sau: Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viên được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận; Đang trong thời gian cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài; Công chức, viên chức nữ đang trong thời kỳ thai sản.

Tiêu chuẩn, điều kiện của người dự tuyển

* Các điều kiện chung gồm:

Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất, đạo đức tốt, có lý lịch rõ ràng; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có nhận xét, đánh giá trong thời hạn 03 (ba) năm liên tục trước đó hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc có thông báo xem xét kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế; đang áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không trong thời gian bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật.

Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.

Đáp ứng yêu cầu của cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển.

Người dự thi đăng ký thi tuyển phải có kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục ít nhất là ba (03) năm, có thời gian công tác liên tục trong ngành giáo dục và đào tạo tối thiểu là sáu (06) năm không kể thời gian thử việc, tập sự.

* Các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể gồm:

Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Về Lý luận chính trị: Có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên.

Về trình độ chuyên môn: Có trình độ thạc sỹ chuyên ngành sư phạm hoặc Thạc sỹ quản lý giáo dục trở lên.

Tuổi bổ nhiệm: Không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ.

Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên đối với công chức hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý giáo dục.

Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 3 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (những người tốt nghiệp Thạc sỹ kể từ ngày 15/4/2011 trở lại đây đủ điều kiện dự thi).

Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thời gian dự kiến: Thời gian đăng thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi là 15 ngày làm việc, kể từ ngày 05/10/2018; Thời gian thẩm định hồ sơ trong 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ; Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi trong 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thời gian thẩm định hồ sơ.

Nội dung thi tuyển: Gồm 2 phần, thi viết và thi trình bày Đề án. Trong đó, thời gian tổ chức thi viết dự kiến ngày 15/11/2018, thời gian tổ chức thi trình bày Đề án dự kiến trong 02 ngày kể từ ngày 16/11/2018. 

Địa điểm: Nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông (qua Phòng Tổ chức cán bộ); Địa điểm tổ chức thi tuyển tại Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh.

Sau khi có kết quả thi tuyển và được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cho ý kiến, trên cơ sở thông báo của Sở Nội vụ, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức ra quyết định bổ nhiệm chức danh thi tuyển.

Thông tin chi tiết về hồ sơ đăng ký dự thi và nội dung, hình thức thi tuyển xem tại đây.

Huy Hoàng