TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2018 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông
04/10/2018 | 08:04  | cms-view-count: 2417

09 tháng đầu năm 2018, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp tỉnh Đắk Nông đã tham mưu cấp ủy kiểm tra 1.672 đảng viên, 169 tổ chức đảng; giám sát 168 đảng viên, 47 tổ chức đảng; tham mưu cấp ủy các cấp xem xét, thi hành kỷ luật 124 đảng viên (trong đó có 21 cấp ủy viên) và 08 tổ chức đảng (khiển trách 06, cảnh cáo 02).

UBKT các cấp đã kiểm tra 90 đảng viên và 12 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, qua đó kết luận có 86 đảng viên và 10 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm; Kiểm tra 62 tổ chức đảng về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 27 tổ chức đảng về việc thi hành kỷ luật đảng; Giám sát chuyên đề 24 đảng viên, 29 tổ chức đảng; Xem xét, giải quyết tố cáo 09 trường hợp; Giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng 01 trường hợp; Kiểm tra tài chính đảng đối với 64 tổ chức đảng; Thi hành kỷ luật 57 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách (11 trường hợp), cảnh cáo (30 trường hợp), cách chức (5 trường hợp) và khai trừ ra khỏi Đảng (11 trường hợp).

09 tháng đầu năm 2018, số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật tăng so với cùng kỳ năm 2017, đặc biệt số lượng tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật tăng 60 %  và đảng viên bị thi hành kỷ luật tăng 72,4 %. Nội dung kiểm tra, giám sát được tập trung vào những lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; việc xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh không có vùng cấm đối với cán bộ, đảng viên vi phạm, đặc biệt là vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, giao đất, giao rừng, sang nhượng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định. Các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật thực hiện đúng quy trình, quy định của Đảng; chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm đối với cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng.

Phùng Huy Hoàng