TIN TỨC - SỰ KIỆN

Chuẩn bị chu toàn, sẵn sàng cho ĐN-18
05/10/2018 | 09:59  | cms-view-count: 2673

Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân tỉnh Đắk Nông đang nỗ lực làm tốt mọi công tác chuẩn bị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2018 (mật danh “ĐN-18”).

Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 và đồng chí Lê Diễn, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập ngoài thực địa

Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đã quyết định thành lập Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, đồng thời thành lập các tiểu ban giúp việc, giúp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập xây dựng văn kiện, chuẩn bị lực lượng, xây dựng công trình, lễ tân, khánh tiết, thi đua, tuyên truyền. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu của cuộc diễn tập, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2018.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể đã tiến hành điều chỉnh kế hoạch công tác, lựa chọn, bố trí cán bộ tham gia diễn tập, bảo đảm vừa có lực lượng hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên, vừa hoàn thành nhiệm vụ diễn tập.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Quân khu, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập, chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh chủ trì phối hợp với Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh (CHBĐBP), các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị để thực hành diễn tập đúng kế hoạch. Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các sở, ban, ngành, địa phương làm tốt mọi công tác chuẩn bị, xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện theo đúng quy định.

UBND tỉnh cũng xây dựng các phương án để bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, an toàn cháy nổ; bảo đảm an toàn về người và vũ khí, trang bị cho các lực lượng tham gia diễn tập. Cùng với chỉ đạo, các địa phương không tham gia diễn tập sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, vật chất bảo đảm cho diễn tập theo kế hoạch của UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức cho lãnh đạo và các ban, ngành, đoàn thể của địa phương tham quan để rút kinh nghiệm trong việc tổ chức diễn tập những năm tiếp theo.

Bộ đội Tiểu đoàn 301, Trung đoàn 994 xây dựng, ngụy trang hầm hào, công sự phục vụ thực binh bắn đạn thật

Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHBĐBP tỉnh đã huy động hàng ngàn ngày công bộ đội xây dựng kế hoạch tổ chức sở chỉ huy, bản đồ bố trí các khu vực diễn tập, sơ đồ khu vực diễn tập vận hành cơ chế, lắp đặt biển bảng, âm thanh, triển khai mạng thông tin tại các phòng họp, phòng làm việc; xây dựng, củng cố, thiết bị thao trường, luyện tập thực binh; hoàn thành các văn bản chỉ đạo, huy động lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ triệu tập đạo diễn, phục vụ tham gia huấn luyện và thực binh, tổ chức luyện tập theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Theo Bộ CHQS tỉnh, đến nay đơn vị đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, định mức hầm, hào, công sự trận địa và cơ sở vật chất theo yêu cầu nhiệm vụ diễn tập (4 nhà làm việc Ban Chỉ đạo Quân khu, 130 phòng họp, 116 hầm họp, 1 sa bàn, 3 bếp Hoàng Cầm, 15 công trình vệ sinh, 310 hầm và công sự bắn các loại, trang thiết bị sở chỉ huy, hệ thống âm thanh, ánh sáng, thông tin liên lạc…).

Đại tá Nguyễn Văn An, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: "Đảng ủy  Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập phải quán triệt, nắm và vận dụng linh hoạt các quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới; thực hành diễn tập đúng chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị; đúng chức trách, nhiệm vụ từng vai tập; xử trí tình huống sát với thực tế, phương án và cách đánh của từng đơn vị, địa phương; phù hợp với điều kiện, khả năng của lực lượng vũ trang tỉnh".

Công an tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị thực binh chống biểu tình, tập trung đông người… Đến cuối tháng 9, mọi công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất, các lực lượng sẵn sàng bước vào diễn tập chính thức với quyết tâm, khí thế rất cao.

Kết quả cuộc diễn tập, là cơ sở quan trọng để các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể điều chỉnh, bổ sung phương án tác chiến phòng thủ cơ bản, xây dựng hệ thống kế hoạch bảo đảm năm đầu chiến tranh phù hợp với đặc điểm, tình hình và nhiệm vụ của địa phương; đồng thời tiếp tục đầu tư xây dựng vững chắc các tiềm lực trong KVPT tỉnh.

 

Phần diễn tập chỉ huy - tham mưu vận hành theo cơ chế Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị gồm các nội dung chính: Họp ban chỉ huy thống nhất, ban chỉ đạo tiếp nhận việt kiều và người tỵ nạn; chuyển lực lượng vũ trang lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; họp thường vụ tỉnh ủy ra nghị quyết chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; họp sở chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; chuyển lực lượng vũ trang lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến; thông qua các kế hoạch chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến. Thời gian dự kiến tổ chức diễn tập từ ngày 9 - 11/10/2018.

Theo Đắk Nông Online