TIN TỨC - SỰ KIỆN

Công tác văn phòng cấp ủy đòi hỏi sự tận tụy, chu đáo, không ngại việc
18/10/2018 | 09:59  | cms-view-count: 12479

Với phương châm và nguyên tắc "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, chu đáo, tận tụy", đội ngũ những người làm công tác văn phòng ở Văn phòng Tỉnh ủy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Văn phòng Tỉnh ủy luôn phát huy vai trò tham mưu, phục vụ tốt các kỳ họp của Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Tranh thủ những phút nghỉ ngơi giữa tất bật công việc phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 (khóa XI), chúng tôi mới có dịp làm việc với Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đỗ Tấn Sương. Theo anh, người làm công tác văn phòng cấp ủy ngoài kiến thức về công tác đảng để đáp ứng nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, soạn thảo văn bản thì còn cần phải có kỹ năng, sự tinh tế trong xử lý công việc. Nhưng trên tất cả là đòi hỏi sự tận tụy, chu đáo, không ngại việc, luôn xác định làm hết việc, chứ không phải làm hết giờ.

Anh Đỗ Tấn Sương tâm sự: "Nghề văn phòng như người đưa đò, muốn nhanh thì phải nắm chắc quy chế phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn trong quá trình soạn thảo, thẩm định; muốn xử lý kịp thời thì phải tranh thủ thời gian của các đồng chí lãnh đạo mọi lúc, mọi nơi".

Quả thật, so với các ban chuyên môn của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy có chức năng, nhiệm vụ khá đặc biệt, là cơ quan giúp Tỉnh ủy lãnh đạo, điều hành nhiều hoạt động ở địa phương; phối hợp, điều hòa hoạt động các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy; tham mưu, tổng hợp và trực tiếp phục vụ cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ tỉnh. Với khối lượng công việc lớn, đòi hỏi mỗi cán bộ văn phòng phải phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công việc, luôn có ý chí nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nổi bật là công tác tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên có nhiều đổi mới, đa dạng hóa, theo hướng dễ tiếp thu, đạt hiệu quả cao, tạo được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quá trình triển khai, Văn phòng Tỉnh ủy đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung vào chương trình công tác những vấn đề đột xuất, mới để Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết. Đặc biệt, đơn vị đã phát huy tốt chức năng thông tin, tổng hợp, dự thảo, biên tập, chỉnh lý, tham mưu Tỉnh ủy ban hành các báo cáo định kỳ, đột xuất, đồng thời văn bản hóa nhiều chỉ đạo quan trọng.

Công tác quản trị, phục vụ hậu cần cũng ngày càng có nhiều tiến bộ, chu đáo, an toàn, bảo đảm phương tiện, phục vụ hoạt động của các đồng chí lãnh đạo, các cuộc họp, hội nghị kịp thời. Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2018, đơn vị đã phục vụ chu đáo 23 hội nghị, 68 cuộc họp diễn ra tại Tỉnh ủy; 19 đoàn công tác đến thăm và làm việc... Đơn vị tiếp nhận gần 6.000 văn bản đến, phát hành trên 1.500 văn bản đi các loại. Việc nhân sao, chuyển tải văn bản đến, đi kịp thời, khắc phục được thiếu sót. Các đơn thư khiếu nại tố cáo gửi đến Tỉnh ủy được chủ động nghiên cứu, sàng lọc, xử lý một bước trước khi trình, nhất là các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài được tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo quyết liệt, tổ chức theo dõi, báo cáo cụ thể.  

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính trong hoạt động của Văn phòng Tỉnh ủy có nhiều đổi mới. Bộ phận tham mưu tổng hợp thường xuyên cập nhật và sử dụng triệt để phần mềm theo dõi ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Văn phòng đã triển khai ứng dụng chữ ký số và chuyển văn bản điện tử trong phạm vi các cơ quan hệ thống mạng nội bộ của Đảng từ tỉnh đến huyện từ tháng 7/2018, đồng thời tiến tới mở rộng phạm vi trong các cơ quan nhà nước và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh. Đặc biệt, đơn vị đã góp sức hoàn thành Đề án thống nhất văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy tỉnh đúng kế hoạch và tổ chức thực hiện trong tháng 10/2018.

 

Riêng 9 tháng đầu năm 2018, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành theo thẩm quyền 12 chỉ thị, nghị quyết, 6 quy chế, quy định, 61 chương trình công tác, 28 kế hoạch, đề án, 5 chương trình hành động, 436 kết luận, thông báo, 21 báo cáo định kỳ, 60 báo cáo chuyên đề và trên 507 văn bản khác. Trong đó, nhiều chỉ thị, văn bản quan trọng chỉ đạo kịp thời các vấn đề trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội.

 

Theo Đắk Nông Online