TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác quản lý ngân sách Nhà nước năm 2018, giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế
18/10/2018 | 04:15  | cms-view-count: 23276

Sáng ngày 18/10/2018, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm đánh giá công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2018 và triển khai giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì Hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông có đồng chí Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông


Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2018, Quốc hội giao Bộ Tài chính thu NSNN 1.319.200 tỷ đồng, trong đó, chỉ tiêu giao cơ quan thuế thu là 1.070.200 tỷ đồng (chiếm 81,1% tổng thu ngân sách). Thực hiện 9 tháng, tổng thu NSNN ước đạt 962.500 tỷ đồng (đạt 73% dự toán, tăng 13,7% so với cùng kỳ); trong đó, tổng thu từ cơ quan thuế quản lý ước đạt 785.051 tỷ đồng, đạt 73,4% dự toán, tăng 13,6% so với cùng kỳ. Thu NSNN 9 tháng đầu năm đạt khá so với kết quả nhiều năm gần đây cả về tiến độ và tốc độ. Có 10/16 khoản thu và 46/63 địa phương thu đạt khá so với dự toán và tăng so với cùng kỳ.
Trong 9 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã thực hiện 63.665 cuộc thanh tra, kiểm tra với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 11.273,83 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.108,73 tỷ đồng; giảm lỗ là 17.781,8 tỷ đồng; tổng số tiền thuế đã đôn đốc nộp vào ngân sách là 6.400,4 tỷ đồng; xử lý thu hồi được 25.382 tỷ đồng tiền nợ đọng thuế.
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng ghi nhận, đánh giá cao kết quả thu NSNN 9 tháng đầu năm. 3 tháng cuối năm, Bộ trưởng đề nghị các cơ quan tài chính ngân sách triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp công tác quản lý thu, chống thất thu, mở rộng cơ sở thuế, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ, tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, triển khai quyết liệt các giải pháp thu nợ, khai thác tăng thêm nguồn thu cho NSNN, phấn đấu vượt tối thiểu  3%, so với dự toán thu đã được Quốc hội giao.


Tấn Lê