TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đắk Nông nghiêm túc, kịp thời triển khai chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
19/10/2018 | 03:31  | cms-view-count: 31143

Ngày 19/10, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Đắk Nông về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan tiếp, làm việc với đoàn.

Đồng chí Cao Đức Phát đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Đắk Nông trong thực hiện Nghị quyết số 24 của Trung ương

Báo cáo tại buổi làm việc do đồng chí Trương Thanh Tùng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày cho thấy, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 24, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở triển khai đồng bộ, có chiều sâu, với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với tình hình địa phương, đơn vị. Công tác phổ biến, tuyên truyền được triển khai kịp thời, tạo sự chuyển biến khá rõ nét trong nhận thức của đại bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Cơ quan quản lý môi trường các cấp đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, phối hợp trong việc triển khai thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cấp trên và các văn bản pháp luật có liên quan. Trong giai đoạn 2014-2017, trên địa bàn tỉnh không có dự án đầu tư bị từ chối do công nghệ lạc hậu, máy móc thiết bị không đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. 

Tuy nhiên, nhìn chung kết quả đạt được chưa toàn diện, còn thiếu vững chắc. Các hoạt động tuyên truyền mới chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức, chưa có nhiều tác động, chuyển biến thành hành động thiết thực tại cộng đồng. Một bộ phận người dân, doanh nghiệp chưa có ý thức tự nguyện tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên và môi trường mà chủ yếu thực hiện do các ràng buộc về mặt pháp lý.

Đồng chí Lê Diễn khẳng định, Đắk Nông rất nghiêm túc, kịp thời triển khai các nội dung Nghị quyết 24 của Trung ương

Tỉnh cũng kiến nghị Trung ương xây dựng khung chính sách; tăng cường, hỗ trợ kinh phí để nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tỉnh nghèo, khó khăn như Đắk Nông triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Diễn cũng khẳng định, tỉnh rất nghiêm túc, kịp thời triển khai các nội dung Nghị quyết 24 của Trung ương, nhất là trong quản lý, bảo vệ rừng. Tuy nhiên, do các chính sách chưa nhất quán, lực lượng chức năng bảo vệ rừng còn hạn chế, cộng với với áp lực xã hội về đất sản xuất cho những người dân di cư tự do, nên tình trạng phá rừng để làm nương rẫy diễn ra nhiều. Do đó, tỉnh coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, nên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và xử lý kỷ luật nhiều cán bộ, công chức có những sai phạm liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng. Rừng ở Tây Nguyên là vấn đề quốc gia, ảnh hưởng lớn đến biến đổi khí hậu. Do đó, Trung ương cần đánh giá đúng, khoa học về rừng và biến đổi khí hậu, để có chính sách khôi phục lại rừng vùng Tây Nguyên. Trung ương cần mạnh dạn phân cấp quản lý khoáng sản cho địa phương và sớm tổng kết đánh giá về khai thác khoáng sản bô xít trên địa bàn, để hoạch định chính sách phát triển khả thi cho từng giai đoạn.

Tỉnh ủy Đắk Nông tặng Đoàn công tác bức tranh Hồ Tà Đùng 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Cao Đức Phát khẳng định, đối chiếu với mục tiêu, tỉnh Đắk Nông đã đạt được một số kết quả nhất định, nhất là trong vấn đề quản lý, bảo vệ rừng và kiềm chế được tốc độ gia tăng ô nhiễm môi trường. Trong thời gian tới, Tỉnh ủy cần tiếp tục chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, xây dựng các kế hoạch, chương trình để triển khai, nhất là những giải pháp trong khả năng của mình, đúng hướng theo nghị quyết. Tỉnh tăng cường nhiều biện pháp bảo đảm an toàn hồ chứa, hướng dẫn nhân dân tiết kiệm nước, bảo vệ rừng, tích cực tham gia REEd+...Đoàn công tác ghi nhận và sẽ tổng hợp đề nghị Trung ương hỗ trợ Đắk Nông, trong đó có cơ chế chính sách trong quy hoạch, sử dụng đất đai, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đề xuất Bộ Chính trị sớm tổng kết các dự án bô xít ở Đắk Nông và Lâm Đồng và giải quyết vấn đề dân di cư tự do.

Theo Đắk Nông Online