TIN TỨC - SỰ KIỆN

Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng"
14/12/2018 | 10:05  | cms-view-count: 7892

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 01 mẹ đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, tại Quyết định số 2207/QĐ-CTN ngày 29/11/2018, Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho bà Mai Thị Đây (Nguyên quán tại xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), cư trú tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Huy Hoàng