TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 12/2018
14/12/2018 | 09:59  | cms-view-count: 9109

Ngày 14/12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 12/2018 theo hình thức trực tuyến toàn quốc. Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại tỉnh Đắk Nông, Hội nghị được trực tuyến tại điểm cầu Tỉnh ủy và 7 điểm cầu tại trụ sở 7 huyện. Tại điểm cầu Tỉnh ủy Đắk Nông, các đồng chí: Nguyễn Văn Vân - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đoàn Văn Kỳ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị; Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tham dự.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu chính tỉnh Đắk Nông

Hội nghị đã nghe các báo cáo viên Trung ương thông tin về: Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019; Những nội dung cốt lõi của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam và giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục tập trung chỉ đạo tuyên truyền về Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII); Quy định số 08-QĐi/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí Thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Về công tác tuyên truyền tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, cần tập trung vào vấn đề dân di cư tự do tại các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, những giải pháp giải quyết của Đảng, Nhà nước.

Các ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và  "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; nội dung chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 theo nội dung "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Thanh Tùng