Sơ kết phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020
04/01/2019 | 03:49  | cms-view-count: 55646

Ngày 04/01/20185, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Đắk Nông  tổ chức hội nghị sơ kết Phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 – 2020 (Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"). Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thanh Tùng – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Hạnh – TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo Hội LHPN các huyện, thị xã và các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện phong trào.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội cơ sở triển khai có hiệu quả các hoạt động tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong đó, Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" được xem là trọng tâm của các cấp hội phụ nữ trong việc tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và phong trào "Cả nước chung sức xây dựng NTM.

Qua 2 năm thực hiện, Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" tiếp tục được triển khai gắn liền với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Để cuộc vận động lan tỏa sâu rộng, hiệu quả trong hệ thống hội và cộng đồng dân cư, Hội LHPN tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các cấp hội làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động hội viên làm tốt từ cơ sở, bám sát 8 tiêu chí theo chỉ đạo của Trung ương hội.

Tọa đàm nhằm chia sẻ những kinh nghiệm về cách làm hay, sáng tạo trong công tác Hội của các chị

Từ đó, chị em được nâng cao nhận thức, chuyển biến trong hành động, trở thành lực lượng nòng cốt để cụ thể hóa và nhân rộng các nội dung "5 không" gồm: Gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học, không đói nghèo; "3 sạch" gồm: Sạch nhà, sạch bếp và sạch ngõ. Kết quả, đến nay có có 34.757 hộ gia đình hội viên đạt 08 tiêu chí Cuộc vận động,  góp phần thực hiện thành công các tiêu chí NTM ở các địa phương. Bên cạnh đó, qua 02 năm triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều gương điển hình tập thể, cá nhân, như: Hội LHPN xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R'Lấp tích cực tuyên truyền thực hiện tiêu chí "3 sạch"; Chi Hội Phụ nữ thôn 8 xã Đắk Wil, huyện Cư Jút với mô hình giúp nhau làm kinh tế và vận động hội viên góp tiền làm đường; Chi hội Phụ nữ thôn Thuận Bình, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song với việc tích cực vận động chị em giúp nhau làm kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo; chị Giàng Thị Pàng, hội viên Chi Hội Phụ nữ thôn 5, xã Đắk R'măng, huyện Đắk Glong tích cực tuyên truyền tới chị em phụ nữ người dân tộc trong thôn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… Qua đó, đã góp phần quan trọng để xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, tạo cơ hội tốt và nâng cao vai trò vị thế mới của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Đồng chí Trương Thanh Tùng thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng đánh giá cao những kết quả của Hội LHPN trong việc tổ chức thực hiện phong trào "Cả nước chung sức xây dựng NTM", giai đoạn 2016-2020, Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Những kết quả đạt được từ phong trào và cuộc vận động đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp hội cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào, cuộc vận động bằng các hình thức phong phú, đa dạng để đạt kết quả cao hơn nữa.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh đã tặng Giấy khen cho 18 tập thể và 22 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020.

Hội LHPN tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu trong thực hiện phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020.

Thanh Tùng