TIN TỨC - SỰ KIỆN

Năm 2019, Mặt trận các cấp tập trung thực hiện hiệu quả 6 nội dung lớn, với tinh thần quyết liệt, sáng tạo hơn
13/03/2019 | 02:45  | cms-view-count: 38085

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với MTTQ các tỉnh, thành trong cả nước để hướng dẫn triển khai công tác mặt trận năm 2019.

Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Đắk Nông, đồng chí Điểu Xuân Hùng, UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cùng lãnh đạo chủ chốt MTTQ tỉnh, các huyện, thị xã tham dự.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng lãnh đạo chủ chốt MTTQ các huyện, thị xã tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Theo báo cáo, năm 2018, Ủy ban MTTQ các cấp đã tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả 5 chương trình công tác đề ra. MTTQ các địa phương có nhiều sáng kiến, sáng tạo, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, rõ việc, rõ kết quả trong mỗi nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân có nhiều đổi mới. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được duy trì, triển khai sâu rộng đến cơ sở, hướng vào lợi ích thiết thực của người dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục có chuyển biến tích cực, chủ động hơn. Việc chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ các cấp được thực hiện theo đúng lộ trình. Đến nay, cả nước có 8298/11.159 xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội; 19/712 đơn vị cấp huyện tổ chức đại hội điểm…

Năm 2019, MTTQ các cấp trong cả nước tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ 6 nội dung lớn và 9 giải pháp cơ bản với tinh thần quyết liệt hơn, sáng tạo hơn. Cùng với nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận các cấp tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của người dân, triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Công tác thi đua khen thưởng phải công khai, minh bạch, thực sự tạo động lực cho các phong trào thi đua. Việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại Nhân dân tiếp tục được chú trọng. Ngoài ra, Mặt trận các cấp sẽ hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, chú trọng tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của mỗi lãnh đạo, cán bộ Mặt trận và đoàn thể.

Năm 2019, các địa phương tập trung tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn yêu cầu, Mặt trận các cấp cần tập trung đổi mới hoạt động, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Việc bố trí cán bộ phải khoa học, đúng quy trình, quy định, theo hướng dẫn của Trung ương. Các địa phương cần chấp hành nghiêm quy định của Trung ương về công tác chuẩn bị đại hội như thời gian, nhân sự, nội dung; nơi nào có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo cho Trung ương để có hướng giải quyết. Trong các nhiệm vụ đề ra, mỗi địa phương phải chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế để làm, từ giám sát, phản biện đến các phong trào thi đua, trên cơ sở nâng cao chất lượng, không chạy theo số lượng. Cán bộ Mặt trận phải gương mẫu, giữ kỷ luật, kỷ cương, nêu gương, bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp cần tham gia tích cực vào các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của đơn vị phát động. Công tác giám sát, phản biện xã hội cần được thực hiện theo hướng trọng tâm, trọng điểm, nâng cao chất lượng. Mỗi năm, mỗi địa phương chỉ nên chọn 1-2 vấn đề để tập trung giám sát, phản biện hiệu quả, tạo uy tín cho tổ chức, nhất là giám sát cán bộ, đảng viên và phản biện các dự thảo phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

 

Theo Đắk Nông Online