TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị trực tuyến triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
14/03/2019 | 03:25  | cms-view-count: 42979

Chiều 13/3, Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương về thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Hội nghị được kết nối tới 775 điểm cầu, nối tới tất cả các cấp huyện trên toàn quốc. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng BCĐ Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông có đồng chí Trần Xuân Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh Đắk Nông cùng các đồng chí là lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan.

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tiến hành trên quy mô toàn quốc, nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở cả nước. Với 5 mục đích chính: Thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn quốc để phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin để đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011 - 2020, đồng thời là cơ sở quan trọng để xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; phục vụ cho công tác giám sát thực hiện nghị quyết Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ đã cam kết và cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp của quốc gia về dân số trong giai đoạn hiện nay.

Tổng điều tra bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/4/2019; kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019. Kết quả sơ bộ của Tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 7/2019; kết quả điều tra mẫu vào quý IV/2019; kết quả điều tra toàn bộ vào quý II/2020; các báo cáo phân tích chuyên đề vào quý IV/2020.

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở của Trung ương đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện về nghiệp vụ và hạ tầng công nghệ thông tin như: tổ chức các hội nghị tập huấn; hoàn thiện phiếu hỏi Tổng điều tra; tài liệu hướng dẫn Tổng điều tra; thiết lập mạng lưới thực hiện Tổng điều tra; triển khai các chương trình phần mềm ứng dụng; hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ cho việc thu thập thông tin từ ngày 1 – 25/4/2019.

Tại tỉnh Đắk Nông, đến thời điểm này, công tác chỉ đạo và thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được triển khai các bước đảm bảo đúng quy trình. Toàn tỉnh phân chia thành 1.554 địa bàn điều tra, trong đó có 94 địa bàn đặc thù. Tỉnh cũng đã tổ chức tập huấn công tác lập bảng kê hộ, tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra và công nghệ thông tin. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền về điều tra dân số…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị mà BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở các cấp năm 2019 đã thực hiện. Phó Thủ tướng nhấn mạnh kết quả của cuộc Tổng điều tra có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong đánh giá tình hình, xây dựng chiến lược, chính sách phát triển đất nước. Phó Thủ tướng yêu cầu toàn thể hệ thống chính trị các cấp phải vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2019, tăng cường công tác tuyên truyền để toàn thể nhân dân cùng thực hiện nghiêm túc. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn. Thực hiện kê khai chính xác, trung thực, không để xảy ra tình trạng điều tra trùng hoặc bỏ sót.


Tấn Lê