TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị quán triệt nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019
15/03/2019 | 02:33  | cms-view-count: 23102

Hội nghị do Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức vào ngày 15/3, với việc phổ biến, quán triệt cho đội ngũ bí thư, phó bí thư, cấp ủy, báo cáo viên, tuyên truyền viên ở các tổ chức đảng trực thuộc về chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày chuyên đề học Bác năm 2019

Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; chủ trương của Đảng và giải pháp về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân.

Theo đó, cán bộ, đảng viên cần phải tăng cường xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Theo Đắk Nông Online