TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại huyện Tuy Đức
19/03/2019 | 08:25  | cms-view-count: 8490

Chiều 18/3, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã buổi làm việc với UBND huyện Tuy Đức về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018”.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến đề nghị huyện Tuy Đức cần tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu nâng cao chất lượng đời sống người dân

Theo báo cáo của UBND huyện, thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi đã góp phần quan trọng đối với sự phát triển của địa phương. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và người dân được nâng lên và chuyển biến rõ rệt. Mục tiêu giảm nghèo trở thành nhiệm vụ ưu tiên trong quá trình chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền. Kết cấu hạ tầng thiết yếu từng bước được hỗ trợ đầu tư, góp phần nâng cao mức sống của người dân.

Theo đó, trong giai đoạn 2012-2015, chương trình cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Toàn huyện bình quân giảm được 3,1%/KH/2% cả nước và KH 3% của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 27,83%/KH dưới 30% theo Nghị quyết Đảng bộ huyện, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Toàn huyện có 8/45 thôn đặc biệt khó khăn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Riêng các hộ DTTS, đến năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,1%, hộ nghèo dân tộc tại chỗ tăng 0,46%; hộ cận nghèo DTTS tăng 7,32% và hộ cận nghèo DTTS tại chỗ tăng 8,86%.

Trong giai đoạn từ 2016-2018, tỷ lệ giảm hộ nghèo không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện bình quân chỉ giảm 1,64%/KH 1-1,5% cả nước và KH 2% của tỉnh và 3% của huyện. Chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo không đạt kế hoạch đề ra chủ yếu do hộ nghèo tăng cao khi tính theo chuẩn nghèo mới và có nhiều hộ nghèo mới chuyển đến địa phương...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo vẫn còn nhiều hạn chế. Một số chính sách hỗ trợ còn triển khai chậm so với thời vụ sản xuất, còn dàn trải. Nội dung hỗ trợ còn nặng về hỗ trợ trực tiếp. Nguồn kinh phí cấp trên phân bổ chưa đáp ứng yêu cầu thiết yếu của địa phương. Một số chủ trương, cơ chế áp dụng chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội của Trung ương thực hiện chưa đồng bộ đối với hộ nghèo nên việc triển khai tại cơ sở còn lúng túng và gặp nhiều khó khăn. Cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã còn kiêm nhiệm nhiều nên hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chưa cao.

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng 50 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hà Ngọc Chiến đã đánh giá cao công tác triển khai thực hiện các chính sách về giảm nghèo trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cho rằng, hiện nay huyện vẫn chưa có xã nào thoát nghèo nên cần tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu nâng cao chất lượng đời sống người dân. Huyện cũng cần bổ sung thêm các kiến nghị phù hợp để quá trình thực hiện các chính sách giảm nghèo phù hợp với thực tế.

Theo Đắk Nông Online