Hội nghị giao ban trực tuyến về tình hình, kết quả cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 04 tháng đầu năm 2019
15/05/2019 | 03:31  | cms-view-count: 3737

Chiều ngày 14/5, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp giao ban trực tuyến với các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tình hình, kết quả cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 04 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông có đồng chí Cao Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông


Theo báo cáo trong những tháng đầu năm 2019 các Bộ, ngành, địa phương đã thực hiện đánh giá tác động 177 thủ tục hành chính quy định tại 38 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Ban hành 700 quyết định, công bố trên 13.300 thủ tục hành chính để cập nhật, niêm yết tại nơi giải quyết và đăng tải công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Ngoài ra, tiếp nhận trên 1.000 phản ánh, kiến nghị về các thủ tục hành chính, đã xử lý trên 930 phản ánh, kiến nghị đạt trên 89%. Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, hết tháng 4/2019 có 19/23 Bộ, cơ quan; 54/63 địa phương ban hành kế hoạch thực hiện; các Bộ, ngành đã ban hành 29 văn bản quy phạm pháp luật để chính thức cắt giảm 3.425/6.191 điều kiện kinh doanh. Cả nước đã có 14/63 địa phương cơ bản hoàn thành việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính; 50% địa phương đã hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Tại tỉnh Đắk Nông, trong bốn tháng đầu năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 12 Quyết định công bố Danh mục TTHC với tổng số 133 TTHC. Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận trên 4.884 hồ sơ, đã giải quyết trên 4.525 hồ sơ, trong đó trả trước hạn trên 4.513 hồ sơ.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ghi nhận, đánh giá cao công tác giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong quý II/2019, các Bộ, ngành, địa phương chủ động ban hành và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Đẩy nhanh tiến độ soạn thảo Luật sửa đổi các luật có liên quan trình Chính phủ để trình Quốc hội bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh. Kiện toàn bộ phận một cửa các cấp; hoàn thành việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống thông tin một cửa điện tử...

Vinh Quang