TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
22/05/2019 | 09:48  | cms-view-count: 17880

Ngày 21/5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TƯ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Sơ kết phong trào thi đua Đổi mới, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo các Sở, ngành; UBND các huyện, thị xã; đại diện các hợp tác xã. Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Trần Xuân Hải - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Sau 15 năm hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, nhiều HTX đã thay thế mô hình HTX kiểu cũ, phát huy nội lực, phấn đấu vươn lên, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, một số HTX đã khắc phục khó khăn, tiên phong trong công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tạo sự liên kết khá chặt chẽ giữa HTX với các thành viên, có thị trường đầu ra ổn định. Số Hợp tác xã (HTX) thành lập mới tăng qua các năm. Hiện nay, toàn tỉnh có 262 Tổ hợp tác, tăng 62 Tổ hợp tác so với thời điểm 2004. Về tình hình phát triển hợp tác xã, cuối năm 2004 toàn tỉnh mới có 52 Hợp tác xã, đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 134 Hợp tác xã. Tổng vốn điều lệ của HTX là 122,433 tỷ đồng với 11.395 thành viên, lương bình quân/tháng của người lao động là 4.926.000 đồng/tháng. Tỉnh hiện có 01 Liên hiệp hợp tác xã, vốn điều lệ 200 triệu đồng, do 04 HTX liên kết thành lập.

Đ/c Trần Xuân Hải - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Mục tiêu phấn đấu phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh là đến 2025, tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ phát triển khoảng 50 Tổ hợp tác; 130 hợp tác xã; 01 liên hợp tác xã; trong đó, có khoảng 95 hợp tác xã nông nghiệp.
Đến năm 2030, tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ phát triển khoảng 100 Tổ hợp tác; 300 hợp tác xã; 03 liên hợp tác xã; trong đó, có khoảng 230 hợp tác xã nông nghiệp, 01 liên hợp tác xã nông nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Bảo nhấn mạnh: tỉnh đã ban hành kịp thời các kế hoạch, chính sách, quyết sách, chủ trương, đẩy mạnh truyền thông, chỉ đạo nghiêm túc, quyết liệt việc thực hiện Nghị Quyết 13; làm tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực. Trong thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh cần bám vào các chính sách đã ban hành để đánh giá kết quả thực hiện Nghị Quyết; đồng thời, tổng kết sâu các mô hình thành điểm sáng để tiếp tục phát huy.
Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân có thành tích trong phong trào kinh tế tập thể những năm qua.


Tấn Lê