TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đắk Mil lần thứ III, năm 2019
07/06/2019 | 03:33  | cms-view-count: 8454

Ngày 7/6, UBND huyện Đắk Mil đã trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Đắk Mil lần thứ III, năm 2019, với sự tham dự của 142 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 22.500 đồng bào DTTS thuộc 18 dân tộc trong huyện.

Đây là đại hội điểm cấp huyện được tỉnh chọn để các đơn vị khác học tập, rút kinh nghiệm tổ chức. Các đồng chí: Lê Kim Huy - UVTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Cao Huy - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh đã đến dự và chung vui cùng đại hội.

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham quan trưng bày ảnh tư liệu về đồng bào DTTS huyện Đắk Mil

Theo báo cáo, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng bào DTTS đã đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, tích cực lao động sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần cải thiện bộ mặt nông thôn miền núi. Toàn huyện đã hỗ trợ trên 1000 tấn lương thực, trên 21 tỷ đồng đầu tư sản xuất, 10 tỷ đồng hỗ trợ định canh định cư, hơn 184 tỷ đồng vốn vay chính sách ưu đãi tín dụng…cho đồng bào DTTS.

Đến nay, 100% thôn, bon có điện lưới quốc gia, với 98% hộ gia đình sử dụng điện; 85% hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt. Trường học, trạm y tế xã được đầu tư nâng cấp, xây mới, đáp ứng nhu cầu học tập, khám chữa bệnh của người dân. Văn hóa truyền thống của các DTTS được giữ gìn, bảo tồn và phát huy. Đời sống vật chất tinh thần của đồng bào được cải thiện.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể trong vùng đồng bào DTTS được chú trọng. Hiện nay, 100% thôn, bon và trường học trên địa bàn đều có chi bộ đảng. Số đảng viên DTTS là 391/3422 đảng viên (chiếm 11,43%). Hệ thống chính trị được củng cố, trật tự an ninh quốc phòng được giữ vững.

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh ra mắt đại hội

Tuy nhiên, công tác dân tộc vẫn còn những hạn chế nhất định. Cụ thể, thu nhập bình quân của người DTTS còn thấp so với mức bình quân chung của huyện. Số hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS còn cao, kết quả giảm nghèo chưa bền vững, còn nguy cơ tái nghèo. Đến cuối năm 2018, toàn huyện còn 848 hộ nghèo, trong đó đồng bào DTTS là 539 hộ. Quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún. Một số nét đẹp văn hóa của người DTTS có nguy cơ mai một. Hiệu quả chính sách dân tộc ở một số xã còn thấp. Vì vậy, trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục chú trọng phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống cho đồng bào DTTS.

Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen cho các tập thể xuất sắc

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Cao Huy đã biểu dương và ghi nhận những nỗ lực đóng góp của đồng bào các DTTS huyện Đắk Mil trong sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, đồng bào các DTTS huyện Đắk Mil tiếp tục tích cực phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, chú trọng xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng như giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình xây dựng nông thôn mới. Các cấp, ngành tạo mọi điều kiện để đồng bào các DTTS tham gia các phong trào xã hội, các cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Cùng với việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu thủ đoạn chia rẽ của các thế lực thù địch, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể thường xuyên quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa đến công tác dân tộc và chính sách đại đoàn kết các dân tộc cũng như triển khai hiệu quả các chính sách để cộng đồng các DTTS phát triển toàn diện, bền vững. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ người DTTS cũng cần được chú trọng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân xuất sắc

Đại hội đã thông qua quyết tâm thư, phát động phong trào thi đua yêu nước; bầu 20 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ III. Nhân dịp này, Bộ trưởng-Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, UBND tỉnh Đắk Nông tặng Bằng khen; Ban Dân tộc tỉnh và UBND huyện Đắk Mil tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc thời gian qua.

Theo Báo Đắk Nông điện tử