Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
21/08/2019 | 09:37  | cms-view-count: 6007

Sáng 20/8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội. 

Tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông các đồng chí: Lê Diễn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy.

Ban Tổ chức Hội nghị đánh giá, trong 3 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã và đang đạt được những kết quả quan trọng. Việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và trong mỗi tổ chức. Cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, có các nội dung hết sức cụ thể. Công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền mặt tích cực, góp phần quan trọng trong việc nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến, làm cho việc thực hiện Chỉ thị ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả thực chất… Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng của cán bộ, chiến sĩ, quần chúng nhân dân trong học tập và làm theo Bác. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban Bí thư ghi nhận kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền, MTTQ các cấp tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05; ý nghĩa, vai trò của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng và toàn xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kịp thời nhân rộng các mô hình, tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong học và làm theo Bác, đưa nhận thức ấy thành chương trình hành động cụ thể…

Tấn  Lê