Họp Ban chỉ đạo Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn
06/11/2019 | 10:52  | cms-view-count: 83467

Chiều ngày 05/11, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" tổ chức họp bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình. Đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì buổi họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vay vốn Ngân hàng thế giới (WB) triển khai trên địa bàn tỉnh gồm có 3 hợp phần: Cấp nước nông thôn, vệ sinh nông thôn và nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát đánh giá. Theo báo cáo tại cuộc họp, kế hoạch năm 2019 sẽ tiến hành đầu tư xây dựng tổng cộng là 31 công trình cấp nước và vệ sinh trường học; đến nay 15 công trình hoàn thiện công tác phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, mở mã dự án và giao kế hoạch vốn Chương trình năm 2019. Triển khai đầu tư xây dựng 19 công trình cấp nước và vệ sinh trạm y tế, đến thời điểm hiện tại UBND các huyện đang triển khai thực hiện. Tiến hành hỗ trợ xây dựng mới 1.285 nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình…

Tuy nhiên đến nay, UBND các huyện còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc như: Một số công trình cấp nước không còn kinh phí để thuê đơn vị tư vấn lập đề án xin cấp phép dưới đất, khó khăn trong công tác chuẩn bị mặt bằng thi công, công tác phối hợp huy động vốn đối ứng...

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình yêu cầu UBND các huyện khẩn trương đôn đốc chủ đầu tư hoàn thiện các hạng mục trong công tác thi công xây dựng và giải ngân đối với các công trình đang xây dựng còn dở dang theo đúng Hợp đồng để đưa vào sử dụng và chuẩn bị cho công tác kiểm đếm năm 2019. Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về công tác Quản lý vận hành cho các cán bộ làm việc tại các công trình cấp nước; đảm bảo việc duy tu, bảo dưỡng trong quá trình vận hành khai thác. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường, nguồn nước…

Tấn Lê