UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động san lấp mặt bằng, xây dựng và quản lý hành lang an toàn đường bộ
06/11/2019 | 11:09  | cms-view-count: 90466

Trên cơ sở Báo cáo số 605/BC-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2019 của UBND huyện Đắk Song về việc kiểm tra việc san lấp, cắm cọc, phân lô tại khu vực đất của ông Nguyễn Ngọc Bắc, thôn 10, xã Nâm N'Jang; UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5311/UBND-KTN yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý hoạt động san lấp mặt bằng, xây dựng và quản lý hành lang an toàn đường bộ và kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với việc san ủi, xây dựng của ông Nguyễn Ngọc Bắc tại thôn 10, xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song: UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, UBND huyện Đắk Song và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, xem xét các nội dung có liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khu vực này, việc chuyển mục đích sử dụng đất, việc san lấp mặt bằng, việc xây dựng và cấp giấy phép xây dựng các công trình trên đất, việc chấp hành quy định về hành lang an toàn giao thông trong quá trình sử dụng đất và xây dựng công trình thuộc khu vực đất của ông Nguyễn Ngọc Bắc, thôn 10, xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song; trường hợp xảy ra vi phạm pháp luật, thì đề xuất biện pháp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019.

Liên quan đến việc quản lý hoạt động san lấp mặt bằng, xây dựng và quản lý hành lang an toàn đường bộ và kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện như: Công văn số 2029/UBND-CNXD ngày 21/4/2017, Công văn số 2208/UBND-NN ngày 15/5/2018, Công văn số 1664/UBND-CNXD ngày 17/4/2019 và các văn bản khác có liên quan. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, công tác quản lý của một số địa phương, đơn vị còn lỏng lẻo, thiếu chặt chẽ dẫn đến tình trạng san lấp trái phép, xây dựng trái phép, vi phạm, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông còn diễn ra ở một số khu vực trên địa bàn tỉnh và đến nay tình trạng vi phạm đang có dấu hiệu tăng lên cả về quy mô và số vụ làm ảnh hưởng đến tính ổn định của kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung UBND tỉnh đã chỉ đạo nhằm ngăn chặn, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm các quy định nêu trên.

H.M