Huyện Đắk Song tập trung đột phá vào công tác cán bộ, xây dựng hệ thống trị cơ sở vững mạnh
28/11/2019 | 02:18  | cms-view-count: 75392

Sáng 28/11, Đoàn công tác của Tiểu ban nội dung Đại hội XII Đảng bộ tỉnh do đồng chí Hà Trung Ký - UVTVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, thành viên Tiểu ban dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Song để khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Trung Ký yêu cầu, Đảng bộ huyện Đắk Song rà soát lại chất lượng đội ngũ nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ tới, bảo đảm tiêu chuẩn, quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển

Theo báo cáo, giai đoạn 2016-2019, tình hình kinh tế-xã hội của huyện Đắk Song đạt khá. Tốc độ tăng trưởng bình quân 11,4%; trong đó, nông, lâm nghiệp chiếm 58,6%, công nghiệp – xây dựng chiếm 19,7%, thương mại-dịch vụ chiếm 21,7%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn bình quân hàng năm tăng 8,8%, đến năm 2019 tăng 137,3% so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người ước 44 triệu đồng/người/năm.

Các hoạt động dịch vụ, kết cấu hạ tầng được cải thiện đáng kể, nhất là giao thông, giáo dục, y tế. Chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các chính sách người có công, công tác dân tộc, an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần người dân được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 14,82% so với tổng số hộ nghèo năm trước; trong đó dân tộc thiểu số là 11,4%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng đề nghị Đắk Song có định hướng, giải pháp phù hợp, tổ chức các khâu sản xuất để khai thác, phát huy các tiềm năng của địa phương

Quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định. Công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường về mọi mặt. Việc quán triệt, học tập và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng được triển khai sâu rộng, kịp thời, đúng định hướng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có bước chuyển biến rõ nét. Kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được cấp ủy quan tâm và tăng cường thực hiện.

Tuy nhiên, kinh tế của huyện tăng trưởng chưa bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, sản phẩm hàng hóa chưa có tính cạnh tranh cao. Công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng chưa bền vững, hiệu quả còn thấp. Việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội chưa kịp thời. Tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng chưa cao. Tình trạng và dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ vẫn còn diễn ra.

Bí thư Huyện ủy Đắk Song Phan Văn Hợp giải trình một số vấn đề mà đoàn khảo sát quan tâm

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, huyện xác định "3 tập trung": Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực, uy tín, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông và hạ tầng điện; Phát triển kinh tế, nhất là coi trọng phát triển nông nghiệp bền vững, từng bước quan tâm kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Huyện phấn đấu đến năm 2025 đưa thu nhập bình quân đầu người đạt mức bình quân chung của tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh cũng đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra giải pháp nhằm giúp huyện khắc phục hạn chế, yếu kém, khó khăn, thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 cũng như khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh phục vụ quá trình phát triển nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại diện doanh nghiệp đóng góp ý kiến về quá trình đầu tư, kinh doanh và hướng phát triển trên địa bàn huyện Đắk Song

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Trung Ký yêu cầu, Đảng bộ huyện Đắk Song cần có đánh giá đúng, sát thực, phân tích, so sánh, chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan về những chỉ tiêu, mục tiêu vượt, đạt, chưa đạt và không đạt để có giải pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Huyện tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên để có biện pháp củng cố kịp thời.

Về phương hướng giai đoạn 2020-2025, huyện cần tập trung đột phá vào công tác cán bộ, trước mắt cần rà soát lại chất lượng đội ngũ nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ tới bảo đảm tiêu chuẩn, quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện. Đắk Song cần phải tập trung xây dựng hệ thống trị cơ sở vững mạnh, tiếp tục làm tốt việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo các nghị quyết của Trung ương, tỉnh. Là huyện biên giới, Đắk Song tăng cường xây dựng, củng cố nền quốc phòng-an ninh vững chắc. Từ nay đến đại hội, huyện tăng cường giải quyết khiếu nại tố cáo.

Theo Báo Đắk Nông điện tử