Krông Nô tích cực chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp
28/11/2019 | 02:23  | cms-view-count: 32872

Hiện nay, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Krông Nô đang tập trung triển khai thực hiện các phần việc chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.

Tại thị trấn Đắk Mâm, Đảng ủy thị trấn đã thành lập các tiểu ban giúp việc, xây dựng các chuỗi tin, bài tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân biết về sự kiện chính trị trọng đại này. Chào mừng đại hội đảng các cấp, thị trấn đã ban hành Nghị quyết 06 về xây dựng đô thị văn minh với nhiều công trình thiết thực như mô hình đường hoa dài 3 km ở các thôn Đắk Vượng, Đắk Hà; 2 tuyến phố văn minh ở tổ dân phố 6 và tổ dân phố 5.

Tại các tuyến đường trung tâm, thị trấn Đắk Mâm đã cho đặt các thùng rác vô cơ, hữu cơ, nâng cao ý thức phân loại rác thải cho người dân, bảo đảm môi trường

Đặc biệt, trên các tuyến đường trung tâm, thị trấn đã cho lắp đặt các thùng rác phân loại rác hữu cơ và vô cơ nhằm nâng cao ý thức cho người dân về phân loại rác thải. Hội phụ nữ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ sử dụng giỏ nhựa đi chợ thay vì túi ni lông. Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên vận động hội viên, người dân thành lập tổ tự quản tuyên truyền bảo vệ môi trường, trồng hoa, dọn vệ sinh các con đường, nhất là các tuyến đường được chọn làm điểm. Cùng với việc dọn dẹp các quán hàng rong lấn chiếm vỉa hè, các cơ quan, ban ngành còn tích cực vận động phụ huynh học sinh đưa đón con em giữ gìn an toàn giao thông, không đứng tràn lan ra đường.

Hiện nay, thị trấn Đắk Mâm có 7 tổ dân phố và 3 bon. Theo tinh thần Nghị quyết 18 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), thị trấn đã xây dựng Đề án sáp nhập các tổ dân phố chưa đủ điều kiện. Sau khi hoàn tất việc đánh giá, phân loại cuối năm, Đảng ủy thị trấn sẽ nhanh chóng bắt tay thực hiện sáp nhập các tổ dân phố để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Sau sáp nhập, thị trấn sẽ còn 4 chi bộ tổ dân phố và 3 chi bộ bon.

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy thị trấn thống nhất chọn Chi bộ Tổ dân phố 4 làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các chi bộ khác trong tháng 12/2019. Bởi Chi bộ Tổ dân phố 4 là địa bàn có nhiều cán bộ, đảng viên hưu trí sinh sống nên việc đóng góp ý kiến cho các văn kiện, dự thảo báo cáo chính trị của các cấp sẽ tập trung hơn. Hơn nữa, tổ dân phố đã xây dựng được hội trường khang trang, đầy đủ cơ sở vật chất, tạo thuận tiện cho cán bộ, đảng viên về dự.

Ngoài ra, đến thời điểm này, Đảng ủy thị trấn đã cơ bản hoàn thành sơ bộ dự thảo báo cáo chính trị để tiến hành lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, người dân lần thứ nhất. Việc góp ý được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau như gửi tài liệu về cho cán bộ, đảng viên, hưu trí, chi bộ và thông báo rộng rãi đến người dân.

Thôn Đắk Vượng được lựa chọn để xây dựng con đường hoa chào mừng đại hội đảng các cấp

Theo Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Đắk Mâm Nguyễn Thị Thu, sau khi lấy ý kiến gián tiếp, Đảng ủy sẽ tập hợp lại và tổ chức một buổi lấy ý kiến trực tiếp tập trung tại trụ sở. Sau đó, những ý kiến đóng góp sẽ được tiếp thu, xem xét, chỉnh sửa… để hoàn tất dự thảo báo cáo chính trị. Các công tác khác, thị trấn cơ bản thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, bảo đảm đúng lộ trình, kế hoạch thời gian yêu cầu.
Theo đồng chí Bùi Ngọc Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy Krông Nô, để chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp sắp tới, Huyện ủy đã quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện nắm bắt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp. Huyện cũng đã giao các cơ quan, đơn vị lồng ghép tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội đảng các cấp vào các phong trào, hoạt động của cơ quan, đơn vị. Hiện nay, Huyện ủy đã xây dựng báo cáo chính trị trình Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần 1 để lấy ý kiến và xây dựng dự thảo báo cáo lần 2. Sau khi dự thảo hoàn thiện thì sẽ thông qua các tổ chức đoàn thể để lấy ý kiến góp ý của các tầng lớp Nhân dân, nhất là các cán bộ hưu trí, công chức, viên chức, trí thức…

Huyện cũng đã chọn xã Quảng Phú để tổ chức đại hội điểm cấp xã. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cũng tiến hành lựa chọn các chi bộ tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chung. Trong công tác tuyên truyền, Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 108-KH/HU nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng về chính trị, tư tưởng và hành động để tổ chức thành công đại hội. Công tác tuyên truyền được chia làm 3 giai đoạn trước, trong và sau đại hội đảng các cấp với nhiều hình thức như trực quan, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các phương tiện thông tin đại chúng…

Theo Báo Đắk Nông điện tử