Quán triệt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2020
17/12/2019 | 04:22  | cms-view-count: 25538

Sáng ngày 17/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các tỉnh, thành trong cả nước.

Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Tỉnh ủy Đắk Nông, các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Huy Thành, TUV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh, huyện, thị xã tại 7 điểm cầu trong tỉnh đã tham dự.

Lãnh đạo tỉnh và đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Đắk Nông

Hội nghị đã nghe GS-TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt nội dung chuyên đề năm 2020 gồm 2 phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2020

Trong đó, GS-TS Hoàng Chí Bảo đã phân tích sâu các nội dung, yêu cầu chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác, sinh hoạt như sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm; chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các "bệnh" tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Lãnh đạo chủ chốt các địa phương nghe truyền đạt chuyên đề năm 2020 tại các điểm cầu của huyện ủy

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang khẳng định: Việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" là rất cần thiết, góp phần đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng cần quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2020. Cấp ủy, chính quyền các cấp lựa chọn vấn đề còn hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề, tập trung giải quyết dứt điểm. Các chi bộ thảo luận để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo,  chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay. Từng đảng viên chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2020 đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ.

Theo Báo Đắk Nông điện tử