Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi (1960 - 2020)
02/01/2020 | 11:12  | cms-view-count: 20305

Ngày 12/12/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi (1960 - 2020) và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/1/1960 - 17/1/2020). Cổng TTĐT tỉnh trân trọng giới thiệu toàn đề cương.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi