Kế hoạch triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
02/01/2020 | 01:44  | cms-view-count: 62060

Ngày 31/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 676/KH-UBND); theo đó:

Mục đích của Kế hoạch: Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục về tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe, cộng đồng và xã hội; phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh; Tăng cường thực hiện các biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia, các biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia và các biện pháp giảm tác hại của rượu, bia để phòng ngừa và giảm tác hại của lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe của cộng đồng, trật tự an toàn xã hội để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế, ổn định xã hội.

Yêu cầu của Kế hoạch: Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc; gắn việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia với việc triển khai các văn bản pháp luật có liên quan; Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Các nội dung của Kế hoạch bao gồm:

Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản quy định chi tiết: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tham mưu xây dựng và ban hành Kế hoạch Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Thực hiện các biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia: Thông tin, giáo dục truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen có hại để phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, trật tự, an toàn xã hội; Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện và kiểm tra, xử lý vi phạm quy định cấm sử dụng rượu, bia trước và trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, giữa hai buổi trong ngày làm việc, ngày trực và đưa nội dung quy định về cấm sử dụng rượu, bia vào nội quy, quy chế làm việc và tổ chức, giám sát việc thực hiện; Kiểm soát chặt chẽ việc quảng cáo rượu, bia trên địa bàn tỉnh, đảm bảo việc quảng cáo rượu, bia tuân thủ các quy định của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và quy định khác của pháp luật về quảng cáo.

Thực hiện các biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia: Quản lý chặt chẽ việc cấp phép sản xuất rượu nhằm mục đích kinh doanh, quản lý quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm và nhãn hàng hóa đối với rượu; Tăng cường kiểm tra và thực hiện nghiêm việc cấp giấy phép kinh doanh rượu, bia theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và quy định khác của pháp luật về cấp phép kinh doanh; Tăng cường biện pháp kiểm soát, kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm đối với rượu, bia sản xuất trong nước, nhập khẩu và biện pháp phòng, chống rượu, bia nhập lậu, giả và không đảm bảo chất lượng.

Thực hiện các biện pháp giảm tác hại của rượu, bia: Sàng lọc, phát hiện sớm yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe của người uống rượu, bia; can thiệp giảm tác hại cho người có yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe ở cộng đồng; Phòng ngừa, can thiệp, giảm tác hại của việc uống rượu, bia đối với sức khỏe; chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng cho người mắc bệnh, rối loạn chức năng có liên quan đến uống rượu, bia; phòng, chống nghiện, tái nghiện và chăm sóc sức khỏe cho mọi người nghiện rượu, bia tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Tổ chức, hướng dẫn can thiệp giảm tác hại của rượu, bia cho phụ nữ mang thai có hội chứng hoặc nguy cơ ngộ độc ở thai nhi; tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang cho con bú về tác hại của rượu, bia đối với thai nhi, trẻ em khi sử dụng dịch vụ tại cơ sở y tế, cơ sở trợ giúp xã hội; Nghiên cứu, đề xuất biện pháp phù hợp đối với việc lồng ghép nội dung giáo dục về tác hại của lạm dụng rượu, bia vào các môn học chính khóa và hoạt động ngoại khóa phù hợp với các cấp học, bậc học.

Các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội và các đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn và lĩnh vực quản lý. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì kiến nghị, đề xuất gửi về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

H.M