Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Tua Hai (26/01/1960-26/01/2020)
02/01/2020 | 03:06  | cms-view-count: 22924

Ngày 20/12/2019 Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 112-HD/BTGTW về việc tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Tua Hai (26/01/1960-26/01/2020). 


Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn bộ đề cương tuyên truyền tại đây.