Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết ngành Giao thông vận tải năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020
03/01/2020 | 07:47  | cms-view-count: 5653

Sáng ngày 02/01, tại Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020.

Đồng chí Trịnh Đình Dũng - Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành và các đơn vị liên quan tham dự.
 

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông.


Tại điểm cầu Đắk Nông, đồng chí: Trần Xuân Hải - TVTU, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì; cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tham dự.
Theo báo cáo tại Hội nghị, Năm 2019 là năm "tăng tốc" phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Ngành Giao thông vận tải tiếp tục nỗ lực phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thực hiện tốt phương châm hành động của Chính phủ "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả", đẩy mạnh tái cơ cấu tổng thể ngành Giao thông vận tải, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trên tất cả các mặt công tác, các lĩnh vực trong toàn ngành, góp phần cùng cả nước giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, như sau: Công tác quản lý nhà nước chuyên ngành Giao thông vận tải được tăng cường; Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật tiếp tục được quan tâm, chú trọng; Chất lượng dịch vụ vận tải tiếp tục được cải thiện, sản lượng vận tải hàng hóa và hành khách năm 2019  tiếp tục tăng mạnh vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2018 tăng từ 8 – 9%; Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tiếp tục được tăng cường, triển khai hiệu quả. Tai nạn giao thông giảm trên cả 03 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2018 từ 5 – 10% đạt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao; Chỉ số hài long của người dân về sự phục vụ hành chính đối với lĩnh vực Giao thông vận tải năm 2018 đạt 85,79%, cao nhất trong 8 lĩnh vực dịch vụ được khảo sát. Năm thứ 4 liên tiếp Bộ Giao thông vận tải đứng đầu về chỉ số dịch vụ công trực tuyến trong số 20 bộ/ngành ….
Phương hướng nhiệm vụ năm 2020, trên cơ sở phát huy, kế thừa những kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế năm 2019, Bộ Giao thông vận tải chủ động bám sát phương châm hành động năm 2020 của Chính phủ là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả", tập trung xây dựng, kịp thời ban hành, triển khai trương chình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2020.
 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trịnh Đình Dũng đánh giá cao, biểu dương những thành tích mà ngành Giao thông vận tải đã đạt được; đồng chí cũng chia sẻ những khó khăn, thách thức của ngành Giao thông vận tải năm qua, như: Kết cấu hạ tầng giao thông vận tải còn thấp; còn nhiều nút thắc giao thông cần giải quyết; tiến độ thi công một số dự án còn chậm… Đồng chí đề nghị trong năm 2020 toàn ngành Giao thông vận tải phải phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời: Khẩn trương xây dựng ban hành chương trình hành động năm 2020; Tập trung xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật ngành; Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc cơ cấu vận tải cho hợp lý; Tập trung, xây dựng hoàn thiện tốt các công trình giao thông để đưa vào hoạt động; Tăng cường công tác quản lý, đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Chủ động, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao…


AD