Hội nghị quán triệt Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg và hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ
08/02/2020 | 01:22  | cms-view-count: 23724

Sáng ngày 07/02, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg và hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì Hội nghị. Cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành và các đơn vị liên quan tham dự.

Tại điểm cầu Đắk Nông, đồng chí Trần Xuân Hải - UVBTVTU, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, các huyện, thành phố tham dự.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông.

Hội nghị đã quán triệt, hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước, trong đó tập trung vào chuẩn hoá chế độ báo cáo và triển khai Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; Quán triệt việc gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và triển khai kết nối, tích hợp dịch vụ công trực tuyến của các Bộ, ngành, địa phương với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và việc xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8363/VPCP-KSTT ngày 17/9/2019. Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Tại Hội nghị, Văn phòng Chính phủ đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ gửi nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản trên môi trường điện tử, triển khai kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và triển khai chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định 09/2019/NĐ-CP. Đến nay, đã có 95/95 đơn vị các bộ, ngành, địa phương kết nối, liên thông gửi nhận văn bản điện tử ở 2 cấp chính quyền với Trục liên thông văn bản quốc gia, trong đó có gần 1.250.000 văn bản gửi và nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia; hội nghị còn được nghe giới thiệu đề án Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 62 của Văn phòng Chính phủ và hướng dẫn xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo bộ, ngành, địa phương tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; Hướng dẫn chuẩn hóa chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định số 09 của Chính phủ và hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; thống kê quy định về hoạt động kinh doanh trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nêu rõ, việc xây dựng chính phủ điện tử là xu thế tất yếu. Năm 2019, đã khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet), Cổng Dịch vụ công quốc gia. Các bộ, ngành, địa phương đã vào cuộc quyết liệt, giúp cải cách, thay đổi tư duy trong quản trị thông minh, chính quyền điện tử, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân. Đồng chí cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương làm tốt việc kết nối, chia sẻ, bảo mật thông tin, xác thực định danh; cải cách hành chính gắn với Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử…

Giới thiệu, hướng dẫn về Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

AD