TIN TỨC - SỰ KIỆN

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh
26/02/2020 | 09:46  | cms-view-count: 11389

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 735/UBND-KTN chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 422/UBND-KTN ngày 07/02/2020 về việc tăng cường biện pháp phòng, chống bệnh Lở mồm long móng; Công văn số 532/UBND-KTN ngày 14/02/2020 về việc chủ động phòng, chống dịch cúm A(H5N1), A(H5N6) trên gia cầm và ở người; Công văn số 405a/UBND-KTN ngày 06/02/2020 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung tại Chỉ thị 1152/CT-BNN-TY ngày 17/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Yêu cầu Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân chủ động phòng, chống các loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, hạn chế về cả người và vật nuôi tiếp xúc với người lạ, không nhập các loại giống vật nuôi không rõ nguồn gốc; tăng cường thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Xem chi tiết tại đây

H.M