TIN TỨC - SỰ KIỆN

Gần 82 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do Covid-19
21/04/2020 | 02:07  | cms-view-count: 23560

Ngày 20/4, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Bốn đã ký ban hành Quyết định số 535/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ông Nông Văn Cắm, dân tộc Tày, hộ nghèo ở xã Nam Dong nhận gạo hỗ trợ từ chương trình "ATM gạo nghĩa tình" ở huyện Cư Jút. Ảnh: Y Krăk

Theo đó, UBND tỉnh quyết định bổ sung dự toán năm 2020 cho Sở Lao động-Thương binh & Xã hội, UBND các huyện, thành phố với tổng số tiền gần 82 tỷ đồng (81,847,25 tỷ đồng) để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ 3 nhóm đối tượng (người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo) theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ. Trong đó, nguồn kinh phí dự phòng ngân sách tỉnh năm 2020 là 26,098 tỷ đồng; thu từ Quỹ dự trữ tài chính tỉnh là 55,749,25 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh & Xã hội, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí được hỗ trợ đảm bảo đúng quy định, đúng mục đích, đối tượng, hiệu quả, công khai và minh bạch.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Bốn cũng đã ký ban hành Quyết định số 534/QĐ-UBND về việc trích số tiền 55,749,25 tỷ đồng từ Quỹ dự trữ tài chính tỉnh nộp vào ngân sách Nhà nước thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ.

Theo Báo Đắk Nông điện tử