TIN TỨC - SỰ KIỆN

UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 01/5
22/04/2020 | 08:32  | cms-view-count: 24281

Ngày 21/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1915/UBND-KTTH chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 01/5.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc treo cờ Tổ quốc và các nội dung liên quan theo quy định; thực hiện tốt việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác khám, chữa bệnh; tăng cường hoạt động tuần tra, chốt chặn tại các điểm nóng về phá rừng, lấn chiếm đất rừng trên địa bàn tỉnh trong các ngày nghỉ Lễ.

Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố bố trí phân công trực trong những ngày nghỉ Lễ, thường xuyên nắm tình hình, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh; kịp thời báo cáo những vấn đề nổi cộm, phức tạp thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý gửi Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (nếu có).

 Báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ (từ ngày 30/4 đến hết 03/5/2020), gửi hỏa tốc đến Văn phòng UBND tỉnh trước 17 giờ 00' ngày 03/5/2020 hoặc qua số fax: 02613.544279; gửi đồng thời file mềm (trừ văn bản mật) qua địa chỉ e-mail: th.ubnd@daknong.gov.vn.

H.M