TIN TỨC - SỰ KIỆN

Học sinh THCS và THPT đi học trở lại từ ngày 27/4/2020
23/04/2020 | 08:28  | cms-view-count: 25895

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo ngày 23/4/2020, sau khi nghe các đại biểu tham dự cuộc họp ý kiến, thảo luận về các biện pháp nới lỏng giản cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 22/4/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất cho học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch, cụ thể như sau:

+ Học sinh THCS và THPT đi học từ ngày 27/4/2020.

+ Học sinh Tiểu học, trẻ Mầm non và học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đi học từ ngày 04/5/2020.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh Chỉ thị về việc đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh khi đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19. Hoàn thành chậm nhất 09h00 ngày 24/4/2020.

H.M