TIN TỨC - SỰ KIỆN

Chỉ thị về việc bảo đảm an toàn cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên, sinh viên khi đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
24/04/2020 | 08:28  | cms-view-count: 22209

Nhằm sớm ổn định công tác dạy và học bảo đảm hoàn thành nội dung, chương trình, kế hoạch năm học 2019 - 2020; trên cơ sở tình hình kiểm soát dịch tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND yêu cầu thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên, sinh viên khi đi học trở lại.

Xem toàn văn Chỉ thị tại đây

H.M