TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”
27/04/2020 | 03:31  | cms-view-count: 4354

Sáng ngày 27/4, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng". Đồng chí  Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì. Tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông, đồng chí Trần Xuân Hải - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì; Lãnh đạo các sở, ngành có liên quan tham dự.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cẩu tỉnh Đắk Nông

Theo đánh giá tại hội nghị, thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị tại Thông báo số 202-TB/TW ngày 26/5/2015 và ý kiến của Ban Bí thư tại Công văn số 3135-CV/VPTW ngày 16/1/2017, Bộ Nội vụ đã khẩn trương phối hợp với Ban tổ chức Trung ương để hướng dẫn cụ thể về triển khai thực hiện Đề án. Qua 03 năm triển khai, phần lớn tập thể lãnh đạo cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố được chọn thí điểm thực hiện Đề án đã quan tâm tích cực và chủ động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Đề án đạt kết quả.

Trong số 14 cơ quan Trung ương thuộc diện thí điểm thực hiện Đề án, có 12 cơ quan đã tổ chức thi tuyển 29 chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và cấp phòng, có 42 ứng viên trúng tuyển, trong đó, cấp vụ có 32 ứng viên, cấp phòng có 10 ứng viên; 17/22 địa phương thuộc diện thí điểm thực hiện Đề án đã tổ chức thi tuyển 86 chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở và cấp phòng, có 368 ứng viên trúng tuyển, trong đó, cấp sở có 33 ứng viên, cấp phòng có 335 ứng viên.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được việc triển khai thực hiện Đề án vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: việc chuẩn bị và chỉ đạo về nội dung thi tuyển chưa đầy đủ và có những điểm chưa cụ thể, rõ ràng; nhiều cơ quan, đơn vị được chọn thí điểm thực hiện Đề án còn lúng túng trong triển khai thực hiện; việc thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý chưa thu hút đông đảo cán bộ, công chức tham gia…

Phát biểu kết luận hội nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ghi nhận các ý kiến của các Bộ ngành, địa phương. Đây sẽ là cơ sở để đơn vị chủ trì xem xét, rút ra bài học kinh nghiệm, những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp tình hình mới.

Song Nguyên