TIN TỨC - SỰ KIỆN

UBND tỉnh chỉ đạo tuyên tuyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ
27/04/2020 | 04:17  | cms-view-count: 19904

Thời gian qua, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh Đắk Nông đã kiểm soát tốt được dịch bệnh. Phần lớn các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và người dân đã tuân thủ các yêu cầu của Chính phủ và của lãnh đạo tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Tuy nhiên, vẫn có một số cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân chưa chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống dịch như: Không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, chưa chấp hành nghiêm túc giãn cách xã hội, vẫn còn hiện tượng đông người ở nơi công cộng; các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2050/UBND-KGVX chỉ đạo các Sở Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; theo đó:

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các ngành, các cấp trong tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2029/UBND-KGVX ngày 25/4/2020 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 23/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt trong khoảng thời gian nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tuyên truyền, vận động người dân, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như: Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc và không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng.

Yêu cầu các cơ quan chức năng; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát thường xuyên, liên tục đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ thiết yếu và không thiết yếu (tạm thời đóng cửa) để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở đối với một số cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ thực hiện chưa nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; đồng thời xử phạt nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ cố tình vi phạm.

H.M