TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị trực tuyến triển khai và giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
28/04/2020 | 09:37  | cms-view-count: 3632

Chiều ngày 27/4/2020, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai, hướng dẫn giám sát việc thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Trần Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì Hội nghị.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông có đồng chí Điểu Xuân Hùng, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông; Huỳnh Ngọc Anh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Tại Hội nghị, các địa phương nghe lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quán triệt, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quán triệt, hướng dẫn giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19. Đồng thời, lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam hướng dẫn giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chi trả hỗ trợ.

Theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, có 7 nhóm đối tượng được hỗ trợ, gồm: Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hộ kinh doanh; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; người có công với cách mạng; người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động; hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội, sớm ổn định đời sống nhân dân. Do đó, các cấp, các ngành và chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban MTTQ các địa phương triển khai nghiêm túc, kịp thời và đúng đối tượng; tăng cường giám sát nhằm không để xảy ra bất kỳ sai sót, tiêu cực nào trong quá trình thực hiện chính sách; danh sách các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ phải được niêm yết công khai để mọi người dân biết; thành lập đường dây nóng kịp thời tiếp nhận phản ánh của người dân trong quá trình thực hiện; các địa phương cũng cần nêu rõ những thuận lợi, khó khăn để được hướng dẫn, giải quyết nhanh chóng, kịp thời, tránh bị động, lúng túng khi triển khai thực hiện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả hỗ trợ cho người dân như chuyển khoản thanh toán qua ngân hàng, bưu điện, tránh tập trung đông người…


Tấn Lê