TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 19 (khóa XI): Tiếp tục thực hiện quyết liệt hai nhiệm vụ, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội
29/04/2020 | 08:19  | cms-view-count: 5866

Ngày 28/4, sau phần khai mạc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 (khóa XI) đã nghe đồng chí Trần Xuân Hải, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020.

Theo đánh giá, mặc dù chịu tác động của dịch bệnh Covid-19 nhưng tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ở mức ổn định. Tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn năm ước đạt 4.105 tỷ đồng, tăng trưởng đạt 5,04% so với cùng kỳ. Ngành nông nghiệp sản xuất cơ bản đạt theo kế hoạch đề ra. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng nhẹ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong quý vẫn tăng so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 651 tỷ đồng, cơ bản đảm bảo tiến độ được giao. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, nhất là chăm lo tết cho người dân, các đối tượng chính sách. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng; trong đó tập trung thực hiện quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII). Công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tích cực chỉ đạo, hướng dẫn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội

Tuy nhiên, diễn biễn của dịch bệnh Covid-19 xảy ra theo chiều hướng ngày càng phức tạp, nếu tiếp tục kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Vốn đầu tư mới được giao đầu năm nên tỷ lệ giải ngân còn thấp. Tình trạng vi phạm trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng vẫn xảy ra và tăng so với cùng kỳ năm trước. Tiến độ thực hiện một số dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách còn chậm so với yêu cầu, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư. Báo cáo kiểm điểm tập thể của một số cấp ủy, tổ chức đảng có nội dung đánh giá chưa thật sự sâu sát. Công tác cải cách hành chính trong Đảng, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức xây dựng Đảng còn bất cập, hạn chế;...

Trong quý II, tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020, trên tinh thần chưa điều chỉnh các chỉ tiêu đề ra từ đầu năm. Cùng với tích cực, quyết liệt thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các phương án, kịch bản cụ thể để thực hiện mục tiêu kép là vừa quyết liệt phòng, chống, khống chế dịch, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống người dân, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Về xây dựng Đảng, Đảng bộ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh trên các lĩnh vực kịp thời, hiệu quả. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục được tăng cường; trong đó xây dựng hoàn thành dự thảo lần 4 Báo cáo chính trị để gửi lấy ý kiến các đảng bộ trực thuộc, ý kiến của người dân và cán bộ lão thành.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trình bày dự thảo Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xin ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tập trung làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, địa phương trong điều kiện dịch bệnh Covid-19; góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng xây dựng nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt, nhịp nhàng, nghiêm túc, đồng sức, đồng lòng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. UBND tỉnh, các ngành, địa phương cần có đánh giá, khen thưởng động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân có những đóng góp tiêu biểu trong phòng, chống dịch. Trong quý II và những tháng tiếp theo, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tiếp tục thực hiện tốt 2 nhiệm vụ là phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế- xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh đã đề ra.

Hội nghị chia thành 3 phòng họp theo hình thức trực tuyến

Về phòng, chống dịch cần tiếp tục quán triệt quan điểm "chống dịch như chống giặc", đặt sự an toàn tính mạng của người dân lên trên hết. Trong đó, UBND tỉnh có các phương án phục hồi nền kinh tế. Từng ngành, địa phương trong điều kiện, thẩm quyền của mình tận dụng, vận dụng khai thác có hiệu quả cũng như đề xuất các chính sách hỗ trợ, giải quyết khó khăn, động viên doanh nghiệp tái khởi động phục hồi để khôi phục nguồn thu, tạo việc làm cho người lao động. Việc chăm lo đảm bảo an sinh xã hội tích cực hơn, nhanh hơn trong việc thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Cấp ủy các cấp làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại giải quyết dứt điểm khiếu nại tố cáo, nhất là những vụ việc kéo dài.

Các đại biểu thảo luận trực tuyến các vấn đề nêu ra tại hội nghị từ phòng họp số 3

Về dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến đóng góp, tiếp tục nghiên cứu để hoàn chỉnh dự thảo, gửi xin ý kiến các đảng bộ trực thuộc, cán bộ chủ chốt và các đồng chí cán bộ lão thành, hoàn chỉnh và trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần sau. Đối với tổ chức đại hội đảng các cấp, sau khi Trung ương cho phép, cấp ủy các cấp phải khẩn trương, nhanh chóng chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là phải làm tốt công tác chuẩn bị cả nội dung và nhân sự, không được coi nhẹ nhiệm vụ nào.

Theo Báo Đắk Nông điện tử