TIN TỨC - SỰ KIỆN

Công nhận 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
08/05/2020 | 02:23  | cms-view-count: 15074

Sáng ngày 8/5, Hội đồng thẩm định xã nông thôn mới (NTM) tỉnh tổ chức họp xét công nhận 04 xã đạt chuẩn NTM năm 2019, gồm các xã: Đức Mạnh (Đắk Mil); Đắk R'moan (Thành phố Gia Nghĩa); Thuận Hạnh, Nam Bình (Đắk Song).

Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng thẩm định; lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện và UBND các xã được xét công nhận NTM năm 2019. Đồng chí Trương Thanh Tùng – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xã NTM tỉnh chủ trì.

Tại cuộc họp, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh đã báo cáo kết quả thẩm định và đề nghị Hội đồng thẩm định xã NTM tỉnh bỏ phiếu xét, công nhận đạt chuẩn NTM cho 04 xã gồm: Đức Mạnh (Đắk Mil); Đắk R'moan (Thành phố Gia Nghĩa); Thuận Hạnh, Nam Bình (Đắk Song).

Theo kết quả  thẩm định, đến nay các xã được thẩm định đã đạt 19/19 tiêu chí. Các xã không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong quá trình xây dựng nông thôn mới và tỷ lệ hộ gia đình được khảo sát lấy ý kiến hài lòng về công nhận xã đạt chuẩn NTM đạt theo quy định.

Hội đồng thẩm định bỏ phiếu công nhận xã nông thôn mới

Hội đồng thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu đối với 4 xã trên, kết quả 100% số phiếu thống nhất công nhận 4 xã gồm: Đức Mạnh (Đắk Mil); Đắk R'moan (Thành phố Gia Nghĩa); Thuận Hạnh, Nam Bình (Đắk Song) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng phát biểu kết luận

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng yêu cầu các xã đạt chuẩn nông thôn mới cần có kế hoạch cụ thể và tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng của các tiêu chí, đồng thời giữ vững kết quả đã đạt được. Riêng xã Đắk R'moan là xã cuối cùng của thành phố Gia Nghĩa đạt chuẩn nông thôn mới, do đó, yêu cầu thành phố Gia Nghĩa sớm hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương xét, công nhận thành phố Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2020.

Song Nguyên