TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự án Luật Biên phòng Việt Nam
13/05/2020 | 09:21  | cms-view-count: 21107

Sáng ngày 12/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Tham dự Hội nghị có đại diện là lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện. Các đồng chí Võ Đình Tín, TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Lư, Chỉ huy trưởng BĐBP Đăk Nông đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự án Luật Biên phòng Việt Nam có 7 chương, 33 điều, gồm: những quy định chung; nhiệm vụ biên phòng, lực lượng và phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng; hợp tác quốc tế về biên phòng; lực lượng BĐBP; bảo đảm và chế độ, chính sách về biên phòng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng; điều khoản thi hành.

Nội dung cơ bản của Dự án Luật Biên phòng Việt Nam xác định rõ nhiệm vụ biên phòng; luật hóa quy định về hình thức quản lý, bảo vệ biên giới của BĐBP; chuẩn hóa, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao sự cần thiết, mục đích, quan điểm xây dựng và ban hành Luật Biên phòng Việt Nam. Khẳng định Luật sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành, lực lượng biên phòng triển khai thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn biên giới nói riêng, cả nước nói chung, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Các đại biểu đề nghị Luật nên quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng; luật cần xem xét thẩm quyền điều tra của BĐBP có chồng chéo bở luật khác không; trách nhiệm của Bộ Công an trong việc trong việc đào tạo nghiệp vụ cho BĐBP; xem xét đưa thêm gia súc làm hỗ trợ trong thi hành nhiệm vụ của lực lượng BĐBP; Các đại biểu cũng đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi một số từ ngữ, câu chữ cho phù hợp…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Đình Tín, TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu nhằm sớm hoàn thiện Dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Đồng chí đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu có chọn lọc các ý kiến của đại biểu để Đoàn ĐBQH tỉnh có ý kiến tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV diễn ra trong thời gian tới.


Tấn Lê