TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xuất khẩu 4 tháng đầu năm đạt hơn 370 triệu USD
13/05/2020 | 09:25  | cms-view-count: 74598

Theo Sở Công thương, trong 4 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 374 triệu USD, tăng 19,87% so với cùng kỳ năm trước và đạt 28,5% kế hoạch năm.

Sở dĩ giá trị xuất khẩu tăng trong bối cảnh xảy ra dịch bệnh Covid-19 là do các đơn hàng đã được doanh nghiệp ký từ trước. Các mặt hàng xuất khẩu đạt giá trị cao gồm: Alumin, cà phê, tiêu đen, ván MDF… vẫn xuất khẩu một cách tương đổi ổn định.

Cũng trong 4 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh đạt 83 triệu USD, tăng 7,48% so với cùng kỳ năm trước, đạt 38% kế hoạch. Kim ngạch nhập khẩu tăng là do các doanh nghiệp nhập khẩu điều nguyên liệu và các sản phẩm nông sản để chế biến.

Theo Báo Đắk Nông điện tử