TIN TỨC - SỰ KIỆN

Toàn tỉnh đã có 130.463 đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 được nhận hỗ trợ
14/05/2020 | 09:12  | cms-view-count: 18878

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 13/5/2020, toàn tỉnh đã có 130.463 đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 được nhận hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, với tổng kinh phí gần 107 tỷ đồng.

Trong đó, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng là: 9.317 người với kinh phí hơn 13,9 tỷ đồng; đối tượng thuộc diện hộ nghèo là  76.732 người, với kinh phí hơn 57,5 tỷ đồng; đối tượng thuộc diện hộ cận nghèo là 41.954 người, với kinh phí  hơn 31,4 tỷ đồng.

Bưu điện tỉnh cũng đã cơ bản hoàn thành việc chi tiền hỗ trợ cho 2.560 đối tượng người có công với kinh phí hơn 3,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, đến nay, toàn tỉnh có 3/8 huyện, thành phố báo cáo và đề xuất mức hỗ trợ các đối tượng, tổ chức yếu thế. Cụ thể, huyện Đắk Mil 2.144 đối tượng; huyện Cư Jút 752 đối tượng và huyện Tuy Đức 177 đối tượng. Theo đề xuất, mức hỗ trợ cho những đối tượng, các tổ chức yếu thế, dễ bị tổn thương trong tình hình dịch Covid-19 là 1 triệu đồng/người/tổ chức/cơ sở/tháng.

Theo Báo Đắk Nông điện tử