TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kế hoạch triển khai thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020
21/05/2020 | 08:03  | cms-view-count: 24916

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, hưởng ứng thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020. Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào vì an ninh Tổ quốc tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) vừa ban hành kế hoạch thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 (từ ngày 01/6/2020 đến ngày 30/6/2020).

Theo đó, mục đích, yêu cầu của Kế hoạch: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể và nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy nhằm kiềm chế tội phạm và tệ nạn ma túy, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh; Phát động đợt tuyên truyền sâu rộng về tác hại của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp và các chất hướng thần; các chủ trương, chính sách Đảng, Nhà nước; Chương trình công tác của địa phương về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, tạo sự chuyển biến về nhận thức của mỗi tổ chức, cá nhân, từ đó tích cực tham gia phòng, chống ma túy; Tháng hành động phòng, chống ma túy phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện từng ngành, địa phương.

Các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch bao gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy; Tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy; Làm tốt công tác điều trị, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Tại Kế hoạch nêu trên, Ban chỉ đạo tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị như sau:

1. Công an tỉnh

- Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh nắm tình hình hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy, để chủ động phát hiện đấu tranh, xử lý, không để đối tượng có hành vi vi phạm. Kịp thời phát hiện, lập chuyên án đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; kiểm soát chặt chẽ tình hình, kiên quyết không để tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là ma túy tổng hợp diễn biến phức tạp.

- Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, kịp thời phát hiện các đối tượng lợi dụng các loại hình kinh doanh dịch vụ để hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng mạng xã hội để quảng bá và lôi kéo thanh, thiếu niên sử dụng trái phép các chất ma túy.

- Phối hợp với ngành Y tế, Công thương tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, phòng ngừa, ngăn chặn việc sử dụng vào các mục đích bất hợp pháp.

- Thực hiện tốt công tác rà soát, thống kê người nghiện ma túy, lập hồ sơ đưa người nghiện vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc. Phối hợp với Sở Y tế tham gia thực hiện chương trình điều trị bằng thuốc Methadone đối với đối tượng nghiện các chất dạng thuốc phiện.

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, lực lượng Hải quan và các đơn vị có liên quan trong đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, cửa khẩu.

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, nhất là cơ quan thông tin - truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy.

2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố có biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nghiện sau cai tái hòa nhập cộng đồng, phòng chống cai nghiện; hướng dẫn tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ở xã, phường, thị trấn; phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy ở cơ sở cai nghiện.

3. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng việc điều trị bằng thuốc Methadone đối với các đối tượng nghiện các chất dạng thuốc phiện trên phạm vi toàn tỉnh, nâng số người nghiện được tiếp cận điều trị bằng hình thức này. Hướng dẫn tổ chức các biện pháp giảm tác hại của ma túy đến sức khỏe cộng đồng, chống lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm qua đường tiêm chích ma túy.

- Quản lý và kiểm soát việc sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng trong y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế và các nhà thuốc.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Trong phạm vi địa bàn, khu vực biên giới được giao quản lý, chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với lực lượng Công an, Hải quan tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện, bắt giữ đối tượng phạm tội về ma túy; phát hiện và cung cấp thông tin về người nghiện ma túy cho lực lượng Công an; phát hiện, tổ chức triệt xóa cây có chứa chất ma túy trên địa bàn, khu vực biên giới.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tổ chức đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về tác hại của tội phạm, tệ nạn ma túy, tuyên truyền về các mô hình công tác cai nghiện ma túy có hiệu quả tại cộng đồng, vận động nhân dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm và phối hợp với lực lượng Công an tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy. Tăng cường đưa tin, bài, phóng sự phản ánh các hoạt động phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng như các vụ bắt giữ tội phạm ma túy, các vụ trồng cây cần sa, những gương điển hình về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, những người cai nghiện ma túy thành công.

Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương chỉ đạo và hướng dẫn công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy, nhất là ở địa bàn các xã, phường, thị trấn thông qua các hình thức văn hóa, nghệ thuật, các hoạt động thể dục, thể thao, hoạt động du lịch.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong học đường cho giáo viên, cán bộ, công nhân viên và học sinh, tập trung nhấn mạnh tác hại của tệ nạn ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, cần sa, các chất hướng thần. Lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các hoạt động ngoại khóa, văn hóa, thể thao, văn nghệ… tổ chức cho học sinh và gia đình của học sinh cam kết không vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy: phối hợp với các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tăng cường quản lý học sinh, sinh viên trong dịp hè.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác rà soát, phát hiện, ngăn chặn, triệt xóa cây có chứa chất ma túy. Phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về công tác này.

8. Sở Tư pháp

Phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, trong đó cần tập trung vào các địa bàn có tệ nạn ma túy, các đối tượng có nguy cơ cao, dễ bị lợi dụng, lôi kéo tham gia hoạt động tệ nạn, tội phạm ma túy.

9. UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện "Tháng hành động phòng, chống ma túy", chỉ đạo các ngành chức năng, các đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy; lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc, tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; triệt xóa các điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy; chỉ đạo kiểm tra, quản lý chặt chẽ các loại hình kinh doanh, dịch vụ không để tội phạm lợi dụng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Cũng tại Kế hoạch này, Ban chỉ đạo tỉnh đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra hoàn chỉnh hồ sơ đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án về ma túy theo đúng quy định của pháp luật, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm; và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy gắn với việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" với cuộc vận động "xây dựng gia đình, dòng họ, khu dân cư, tổ dân phố, khu xóm, xã không có tệ nạn ma túy". Phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện tuyên truyền phòng, chống ma túy và xây dựng xã phường không tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh.

H.M