TIN TỨC - SỰ KIỆN

Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Võ Đình Tín về dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi)
29/05/2020 | 08:49  | cms-view-count: 38557

Cổng TTĐT tỉnh Đắk Nông trân trọng giới thiệu đến Quý bạn đọc toàn văn bài phát biểu của đồng chí Võ Đình Tín, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông tại buổi thảo luận góp ý về dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp,

Kính thư Quốc hội!

Sau khi nghiên cứu dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) và Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tôi cơ bản tán thành với dự thảo Luật và có một số ý kiến tham gia như sau:

1. Về ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh dịch vụ đòi nợ (Điểm h, Khoản 1, Điều 6):

Vấn đề này, dự thảo Luật có đưa ra 2 phương án. Tôi chọn phương án 1: giữ  quy đinh như dự thảo Luật đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, theo đó cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Lý do, quan hệ giữa bên cho vay và bên vay là quan hệ dân sự, nhà nước đã có đầy đủ hệ thống pháp luật, cơ quan quản lý và thiết chế để bảo đảm thi hành và bảo vệ quyền, nghĩa vụ của các bên. Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng ngành nghề kinh doanh này để biến tướng thành các băng nhóm xã hội, tội phạm nhằm cưỡng đoạt tài sản, gây áp lực đối với con nợ, cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen, gây mất trật tự, an toàn xã hội, dẫn tới nhiều hệ quả xấu đối với xã hội.

2.  Về hồ sơ, nội dung thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư

Tại điểm c, khoản 1, Điều 33 của Dư thảo tôi đề nghị bổ sung cụm từ "đối với doanh nghiệp được thành lập từ đủ 02 năm trở lên" vào sau cụm từ "báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư" như vậy điểm c, khoản 1, Điều 33 được viết lại như sau "Thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư và kèm theo một hoặc một số tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư đối với doanh nghiệp được thành lập từ đủ 02 năm trở lên; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư".

Ngoài ra, để đảm bảo tính pháp lý và hợp pháp của nội dung báo cáo tài chính của nhà đầu tư, cần phải quy định báo cáo tài chính phải có xác nhận của đơn vị kiểm toán độc lập hoặc của Cơ quan Thuế có thẩm quyền. Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo cần quy định cụ thể hơn về hồ sơ chứng minh năng lực tài chính của Nhà đầu tư đối với doanh nghiệp thành lập dưới 02 năm. Lý do: Trong thời gian qua, một số doanh nghiệp mới thành lập, đề xuất thực hiện dự án đầu tư cung cấp giấy xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng để làm cơ sở chứng minh năng lực tài tỉnh. Tuy nhiên, sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư rút tiền để đầu tư vào mục đích khác dẫn đến không đảm bảo năng lực tài chính để thực hiện dự án theo tiến độ đã được chấp thuận. Do vậy, cần phải quy định cụ thể các giấy tờ pháp lý chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét cho ý kiến thẩm định năng lực tài chính của Nhà đầu tư trong thực hiện dự án.

3. Về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Tại điểm c, khoản 2, Điều 48 quy định một trong những trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư"Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư". Theo quy định trên được hiểu là dự án đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng nhưng cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư thì mới thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Như vậy, trong trường hợp dự án đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng nhưng cơ quan đăng ký đầu tư vẫn liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư thì có thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư hay không. Do đó, để đảm bảo tính khả thi trong việc áp dụng quy định nêu trên, đề nghị cơ quan soạn thảo quy định cụ thể hơn về trường hợp này. Đồng thời làm rõ cụm từ "không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư". Những trường hợp nào được xem là không liên lạc được với nhà đầu tư (không liên lạc được bằng điện thoại, email; gửi văn bản nhưng không nhận được phản hồi; gửi giấy mời nhưng nhà đầu tư không tham gia…).

Xin hết ý kiến. Xin cảm ơn Quốc hội!

 

Văn phòng ĐĐBQH tỉnh Đắk Nông