TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông báo về việc phù hiệu không còn giá trị sử dụng
02/06/2020 | 08:16  | cms-view-count: 32693

Để ngăn ngừa tình trạng các tổ chức, cá nhân sử dụng phù hiệu vẫn còn hiệu lực để sử dụng tham gia hoạt động kinh doanh vận tải, Sở Giao thông vận tải Đắk Nông vừa ban hành Thông báo số 977/TB-SGTVT ngày 01/6/2020 thông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng.

Theo đó, danh sách phù hiệu không còn giá trị sử dụng cụ thể như sau:

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông đề nghị Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Cảnh sát Giao thông các tỉnh, thành phố trong quá trình tuần tra, kiểm soát khi phát hiện tổ chức, cá nhân sử dụng phù hiệu nêu trên thì thu hồi, lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.

H.M