TIN TỨC - SỰ KIỆN

Khẩn trương chuẩn bị các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết phục vụ kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa III
02/06/2020 | 09:23  | cms-view-count: 27609

Ngày 1/6/2020, HĐND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-HĐND về việc tổ chức kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 7/2020.

Tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh sẽ tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 cũng như thông qua các nghị quyết phục vụ cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Để bảo đảm công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp đúng quy định, đạt chất lượng, hiệu quả cao, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương chuẩn bị các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết, sớm gửi về Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh để thẩm tra, cho ý kiến tại các phiên họp.

Cụ thể, chậm nhất ngày 8/6/2020, các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết của các đơn vị phải gửi về Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh. Chậm nhất đến ngày 10/6/2020, các báo cáo của UBND tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh phải gửi về Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh.

Theo Báo Đắk Nông điện tử