TIN TỨC - SỰ KIỆN

UBND tỉnh thông qua các dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh
05/06/2020 | 02:34  | cms-view-count: 15030

Ngày 4/6, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Phiên họp thành viên UBND tỉnh để thảo luận, cho ý kiến về các Nghị quyết trình HĐND khóa III, kỳ họp thứ 10 và cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh phát sinh trong tháng 5 năm 2020; một số nội dung của các sở, ngành đề xuất. Các đồng chí: Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Xuân Hải - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Tôn Thị Ngọc Hạnh - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Thanh Tùng – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh phiên họp

Buổi sáng, thành viên UBND tỉnh đã góp ý đối với các dự thảo tờ trình, nghị quyết, gồm: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Nghị quyết ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã; Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Đắk R'la của huyện Đắk Mil và xã Cư K'nia của huyện Cư Jút; điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Đắk Mâm, xã Tân Thành và xã Nam Xuân của huyện Krông Nô; Nghị quyết quy định khu vưc thuôc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quyết định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Buổi chiều phiên họp cho ý kiến đối với dự thảo Kế phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó việc thực hiện Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh, về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 đề ra 18 nhóm chỉ tiêu (16 nhóm chỉ tiêu đánh giá, 2 nhóm chỉ tiêu theo dõi), kết quả thực hiện có: 7/16 nhóm chỉ tiêu vượt KH (thu ngân sách, trồng mới rừng tập trung, lao động việc làm, giảm nghèo, giáo dục, y tế, văn hóa); 03/16 nhóm chỉ tiêu đạt KH (hạ tầng điện, nước, môi trường); 6/16 chỉ tiêu không đạt KH (tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, GRDP bình quân đầu người, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, môi trường rừng, đô thị hóa).

Tốc độ tăng trưởng kinh tế nội tỉnh (GRDP) duy trì ổn định và bền vững, quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng và huy động được tiềm năng vào tăng trưởng; phát triển có nét đặc sắc riêng, từng bước khắc phục được tình trạng tỉnh nghèo, chậm phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 8,02%/KH. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai ước đạt 6,15%, quy mô nền kinh tế tăng 1,34 lần so với đầu giai đoạn, qua đó từng bước khắc phục tình trạng tỉnh nghèo, chậm phát triển. Tăng trưởng bình quân khu vực nông nghiệp đạt 4,52% (cao hơn bình quân chung của cả nước 3%) tiếp tục là trụ cột tăng trưởng; Bước đầu huy động được tiềm năng khoáng sản bôxít, alumin vào tăng trưởng, quy mô khu vực công nghiệp tăng 1,78 lần, tốc độ bình quân đạt 12,22%/năm, đóng vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế. GRDP bình quân đầu người tăng từ 41,28 triệu đồng đầu giai đoạn lên 48,84 triệu đồng vào năm 2020, thoát khỏi nhóm tỉnh có thu nhập bình quân đầu người thấp.

Theo báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 5 phương hướng, nhiệm vụ tháng 6. Về lĩnh vực kinh tế: Đến tháng 5/2020, diện tích thu hoạch Đông Xuân 2019 - 2020 đạt 8.917 ha/10.292 ha gieo trồng (đạt 86,6% Kế hoạch), nhanh hơn so với cùng kỳ năm trước 693 ha; diện tích sản xuất vụ Hè Thu gieo trồng được 961 ha/69.005 ha kế hoạch, chậm hơn cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trong tháng 5/2020 tăng 8,65% so với tháng 4/2020 và tăng 3,09% so với cùng kỳ năm 2019. Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 5 ước đạt 104 triệu USD tăng 5,78% so với tháng 4/2020 và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu trong tháng ước đạt 9,51 triệu USD, giảm 41,66% so vơi tháng 4/2020 và giảm 58,11% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 5/2020 ước thực hiện là 182 tỷ đồng, đạt 7% so với dự toán địa phương giao năm 2020; lũy kế thu NSNN ước tính 5 tháng trên địa bàn thực hiện là 1.054 tỷ đồng, đạt 39% so với dự toán địa phương giao năm 2020. Chi NSĐP tháng 5/2020 ước thực hiện là 515 tỷ đồng, đạt 7% so với dự toán được giao năm 2020; lũy kế chi ngân sách địa phương tính ước thực hiện 5 tháng là 3.226 tỷ đồng, đạt 44% so với dự toán địa phương giao năm 2020.

Tổng số kế hoạch vốn chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 là 2.093 tỷ đồng, đến nay đã thực hiện phân bổ 1.807 tỷ đồng, đạt 91,3% dự toán HĐND tỉnh giao và đạt 86,3% tổng kế hoạch vốn năm 2020. Trong tháng 5/2020 có 59 doanh nghiệp đăng ký thành lập với tổng số vốn đăng ký là 232 tỷ đồng; Lũy kế 5 tháng, toàn tỉnh có 204 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng mức đăng ký gần 1.824 tỷ đồng.

Đ/c Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn đã ghi nhận những nỗ lực của các cơ quan tham mưu trong việc xây dựng dự thảo nghị quyết. Đồng chí  đề nghị, các đơn vị có liên quan cần tham gia đóng góp tích cực hơn nữa nhằm bảo đảm tính khoa học, thuyết phục cao khi trình trước HĐND tỉnh.
 

Tấn Lê