TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020
18/06/2020 | 10:52  | cms-view-count: 30909

Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên cao cấp năm 2020 vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020 (Quyết định số 418/QĐ-HĐTNN ngày 18/6/2020).

Theo đó, mục đích của Kế hoạch: Cụ thể hóa nội dung liên quan đến tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020; Phân công trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong quá trình tổ chức kỳ thi; Bảo đảm kỳ thi nâng ngạch công chức được tổ chức đúng quy định của pháp luật, khách quan, công bằng.

Một số nội dung chính của Kế hoạch:

1. Công tác tiếp sinh: 8h00-17h00 ngày 29 tháng 6 năm 2020.

2. Thời gian hướng dẫn ôn tập đối với thí sinh: 8h30-17h00 ngày 30 tháng 6 năm 2020. Nội dung hướng dẫn ôn tập gồm:

- Hướng dẫn ôn tập môn Kiến thức chung;

- Hướng dẫn viết Đề án;

- Hướng dẫn ôn tập môn Ngoại ngữ;

- Hướng dẫn thí sinh thi trắc nghiệm trên máy tính.

3. Về công tác tổ chức kỳ thi                                  

* Thời gian tổ chức kỳ thi từ ngày 06 tháng 7 năm 2020 đến ngày 13 tháng 7 năm 2020.

* Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Kiến thức chung và Ngoại ngữ trên máy tính; Thi viết Đề án và bảo vệ Đề án.

* Thời gian thi cụ thể như sau:

- Ngày 06 tháng 7 năm 2020: Thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung (thi theo ca).

- Ngày 07 tháng 7 năm 2020: Buổi sáng thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung (thi theo ca); Buổi chiều thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ (thi theo ca).

- Ngày 08 tháng 7 năm 2020: Thí sinh thi viết Đề án (tổng thời gian viết Đề án là 8 tiếng), gồm 12 nhóm đề án:

+ Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và quản lý công vụ, công chức.

+ Quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế và đối ngoại.

+ Quản lý nhà nước về văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao, du lịch.

+ Quản lý nhà nước về an ninh, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo.

+ Quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông.

+ Quản lý nhà nước về xây dựng, giao thông vận tải.

+ Quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường

+ Quản lý nhà nước về kinh tế, kế hoạch, đầu tư, tài chính, ngân hàng.

+ Quản lý nhà nước về lao động việc làm, nông nghiệp, công nghiệp và thương mại.

+ Quản lý nhà nước về hành chính, văn phòng văn thư - lưu trữ và thi đua khen thưởng

+ Quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, tư pháp.

+ Quản lý nhà nước về các vấn đề xã hội.

Cán bộ, công chức dự thi chọn 01 chuyên đề và đăng ký tên đề án để viết đề án có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí công tác đang đảm nhiệm và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị gửi về Hội đồng thi trước ngày 29 tháng 6 năm 2020.

- Từ ngày 10 tháng 7 năm 2020 đến ngày 13 tháng 7 năm 2020: Thí sinh thi bảo vệ Đề án.

- Hội đồng thi tổ chức chấm thi và báo cáo Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt kết quả thi trong tháng 7 năm 2020.

Xem chi tiết danh sách thí sinh tỉnh Đắk Nông dự thi tại đây

H.M